Benvinguts al Portal de Transparència de Fundació Hospital Sant Pere Claver, on trobareu la informació sobre la nostra entitat que us ajudarà a conèixer més i millor allò que fem i com ho fem, dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Benvinguts al Portal de Transparència de Fundació Hospital Sant Pere Claver, on trobareu la informació sobre la nostra entitat que us ajudarà a conèixer més i millor allò que fem i com ho fem, dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Informació Institucional sant pere claverPla Estratègic Missió, Visió i ValorsEstatuts Organs de Govern i equip directiu Organigrama Memòries d'activitats Balanç social i RSC Aliances estratègiques Codi ètic Codi Bon Govern Codi de Conducta Canal de Denúncia

Amb l'objectiu d'oferir-vos més informació sobre la nostra organització, aquest Portal s'anirà actualitzant i s'afegiran nous continguts.

Informacio economica sant pere claver
Comptes anuals i informes d'auditoria
Pressupostos
Contractació Pública