Programa per Persones Sense Llar

Aquest programa assistencial s'integra a l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Llar (ESMES) que gestionen conjuntament Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L'equip realitza tractament integral en salut mental a persones sense llar amb trastorns mentals greus que són atesos pels Serveis Socials específics de l'Ajuntament de Barcelona per aquesta població a la ciutat.

Aquest programa assistencial s'integra a l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Llar (ESMES) que gestionen conjuntament Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per realitzar la seva activitat es desplaça als centres de residència i acollida de les persones sense llar i també directament al carrer a demanda dels equips socials que detecten la presència o sospita d'un trastorn mental greu en les persones sense llar.

Característiques

Les principals funcions d'aquest programa s'han basat en el seguiment i vinculació a la xarxa de Salut Mental dels pacients atesos.

Gestors de casos

Actualitat


Notícia de la II Jornada. Consulta el programa


Enllaços d'interès


Coordinació

Dr. David Clusa

Contacte

Tel. 93 442 88 29 ext. 116
psi@pereclaver.org

Coordinadors de Pla Individual