Programa per Persones Sense Llar

Aquest programa assistencial s'integra a l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Llar (ESMES) que gestionen conjuntament Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L'equip realitza tractament integral en salut mental a persones sense llar amb trastorns mentals greus que són atesos pels Serveis Socials específics de l'Ajuntament de Barcelona per aquesta població a la ciutat.

Aquest programa assistencial s'integra a l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Llar (ESMES) que gestionen conjuntament Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per realitzar la seva activitat es desplaça als centres de residència i acollida de les persones sense llar i també directament al carrer a demanda dels equips socials que detecten la presència o sospita d'un trastorn mental greu en les persones sense llar.

Característiques

Les principals funcions d'aquest programa s'han basat en el seguiment i vinculació a la xarxa de Salut Mental dels pacients atesos.

Gestors de casos

Actualitat


Notícia de la II Jornada. Consulta el programa


Enllaços d'interès


Coordinació

Dr. David Clusa

Contacte

C. Vila i vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00
psi@fhspereclaver.org

Coordinadors de Pla Individual