Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults

És l'equip de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults del Servei de Salut Mental des de l'any 1980. Aquesta Unitat és un recurs assistencial d'àmbit públic i no sectoritzat que dóna suport a la Xarxa d'Assistència Primària en Salut Mental de Catalunya. Desenvolupa una atenció especialitzada en tractaments psicoterapèutics focals d'orientació psicoanalítica.


Programes

Programa de Psicoteràpia Individual

Programa de tractaments psicoterapèutics focals per a pacients majors de 18 anys que han estat derivats pels diferents dispositius de salut mental i des de l'assistència primària.

Programa de Tractaments a Famílies

Programa específic d'atenció i tractament psicoterapèutic dirigit a aquelles famílies derivades pels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència(EAIA) de Barcelona.Coordinació

Francesc Martínez Gomis

Terapeutes

Maria Rosa Coca, Francesc Pareja, Esther Domingo, Maria Antònia Massanet, Erika Barba-Müller, Mònica Pla, Olena Pidlubna i Paola Llorens.

Administrativa

Sabrina Cantavella

Sectorització

Programa de psicoteràpia individual: no sectoritzat
Programa de famílies EAIA: Barcelona ciutat

Horari d'atenció

Dilluns, dimecres i dijous de 8h a 19h
Dimarts i divendres de 8 a 15h

Contacte

Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
uppa@pereclaver.org

Enllaços d'interès