Centre Salut Mental Infantil i Juvenil Sants-Montjuïc

Equip que presta serveis i atenció especialitzada en salut mental a persones fins als 18 anys que dóna suport a les àrees bàsiques de salut del territori de Sants-Montjuïc. Realitza una atenció pluridisciplinar psiquiàtrica, psicològica i social que es concreta en:

  • Diagnòstic i tractament
  • Suport a l'Atenció Primària de Salut
  • Desenvolupament de programa d’atenció específica per a nens, nenes i adolescents que presenten trastorns mentals greus i les seves famílies (PAE-TMG)
  • Treball en xarxa amb altres serveis sanitaris (unitats d’hospitalització complerta i parcial), educatius (escoles, instituts i Equips d’Assessorament Psicopedagògic) i socials (serveis socials datenció primària i especialitzats).

Programes assistencials

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil va iniciar l'any 2006 dos nous programes; el programa de trastorns mentals greus (PAE-TMG) i un nou projecte pilot de suport (PSAP) adreçat a totes les ABS del districte, concretament als seus pediatres i infermeres. S’integra funcionalment en el projecte d’atenció específica als trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) que permet una atenció psicoterapèutica intensiva i precoç dels pacients que manifesten els primers símptomes psicòtics o estan en risc de patir-lo.


Coordinació

Dèlia Escarmís, psicòloga psicoterapeuta

Sectorització

Districte de Sants-Montjuïc

Horari d'atenció

Dilluns, dimecres i dijous: de 8h a 19h
Dimarts i divendres: de 8h a 15h

Contacte

Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22

csmij@fhspereclaver.org

Enllaços d'interès