Centre Salut Mental Infantil i Juvenil
Sants-Montjuïc

Equip que presta serveis i atenció especialitzada en salut mental a persones fins als 18 anys que dóna suport a les àrees bàsiques de salut del territori de Sants-Montjuïc.

Realitzem una atenció pluridisciplinar psiquiàtrica, psicològica i social que es concreta en:
 •  Diagnòstic i tractament

 •  Suport a l'Atenció Primària de Salut
 •  Desenvolupament de programa d’atenció específica per a nens, nenes i adolescents que presenten trastorns mentals greus i les seves famílies (PAE-TMG)
 •  Treball en xarxa amb altres serveis sanitaris (unitats d’hospitalització complerta i parcial), educatius (escoles, instituts i Equips d’Assessorament Psicopedagògic) i socials (serveis socials datenció primària i especialitzats).
 • Programes assistencials

  El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil va iniciar l'any 2006 dos nous programes; el programa de trastorns mentals greus (PAE-TMG) i un nou projecte pilot de suport (PSAP) adreçat a totes les ABS del districte, concretament als seus pediatres i infermeres. S’integra funcionalment en el projecte d’atenció específica als trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) que permet una atenció psicoterapèutica intensiva i precoç dels pacients que manifesten els primers símptomes psicòtics o estan en risc de patir-lo.

  Programa
  Kidstime
  Programa
  Konsulta'm
  Programa Lighthouse Parenting Programa Trastorns Conducta Alimentària
   

  Coordinació
  Dèlia Escarmís
  Psicòloga psicoterapeuta

  Sectorització
  Districte de Sants-Montjuïc

  Horari d'atenció
  Dilluns, dimecres i dijous: de 8h a 19h Dimarts i divendres: de 8h a 15h

  Contacte
  Cal Muns

  C. Gavà, 70-72 · 08014 Barcelona
  Tel. 93 490 46 22
  csmij@pereclaver.org

  Enllaços d'interès
 • Consells de salut
 • Vídeos de la fundació
 • Especial Covid: continguts per infants i adolescents