Centre Salut Mental d'Adults Sants
En el marc de l'assistència sanitària pública, el Centre de Salut Mental d'Adults és l'equipament dins del Servei de Salut Mental de la Fundació que s'ocupa d'una atenció especialitzada per donar suport a les àrees bàsiques de salut en el territori de Sants-Montjuïc.

Programes assistencials

El CSMA va iniciar l'any 2006 tres nous programes d'atenció específica que marca el Pla Director de Salut Mental; un projecte de suport adreçat a totes les ABS del districte, el programa de trastorns mentals severs i Programa Beta, Programa en Prevenció Mental per Joves.

El CSMA de Sants ha impulsat el programa de suport a l'assistència primària de salut, en aquest sentit hem aconseguit millorar l'accessibilitat i coordinació dels pacients al servei, sempre derivats pel seu metge de capçalera. La visita dels professionals a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS), coneguts com a CAP's es produeix un cop per setmana. En aquestes visites a l'ambulatori els professionals atenen els trastorns mentals lleus mentre els més complicats són derivats al CSMA.

El programa de trastorns mentals severs, que són els pacients més greus impliquen la coordinació i treball multidisciplinar d'un equip de psiquiatres, infermeria, treball social i psicòlegs per atendre als pacients i la seva família.

El programa Prevenció en Salut Mental dels Joves és una iniciativa adreçada a persones entre els joves que viuen dificultats, es troben perduts, aïllats, desmotivats, exclosos o marginats que han perdut el control de la seva vida o dels seus pensaments. El programa ofereix orientació i ajut d'un professional de la xarxa pública de salut mental mitjançant, inicialment, una trucada telefònica. Aquest mateix programa també ofereix cobertura i assessorament als familiars o amics per permetre una atenció psicoterapèutica intensiva i precoç als joves. Per a més informació pot consultar el tríptic, o trucar al 664 668 243 per la zona de Sants-Montjuïc, 619 369 622 per l'Eixample Esquerra, 687946780 per Sarrià Sant Gervasi o 662 310 210 per les Corts.

Coordinació

CSMA Sants: Maria Antònia Massanet

Psiquiatres

Fernando Carrato, Maica González, Dra. Neus Porredon, Manel Marquez, Mónica Montoro

Psicòlegs

Jordi Codina, Ana de Apraiz, Magdalena Gayà, Elena Heras

Treballadores Socials

Tatiana Udina

Infermers

Eduard Saavedra, David Uzquiza

Equip PSI

Ana Barber, Laia Maldonado i Manfredi Urso

Administratives

Elena Ferreira, Elvira Martinez

Sectorització

Districtes de Sants - Montjuïc

Horari d'atenció CSMA Sants

Dilluns: de 8:30 a 18h
Dimarts: de 8:30 a 15h
Dimecres: de 8:30 a 18h
Dijous: de 8:30 a 18h
Divendres: de 8:30 a 15h

Contacte

Carrer de Gavà, 70, 72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org

Enllaços d'interès