El SAPPIR ofereix atenció personalitzada a les persones immigrants
des de fa més de 20 anys

Sant Pere Claver – Fundació Sanitària disposa de dos programes adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social, un per a persones sense llar i amb problemes de salut mental, i l’altre per a persones immigrants.

Des de l’any 1994, la Fundació Sanitària compta amb un programa especialitzat en investigació i atenció als immigrants extracomunitaris SAPPIR, el Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats.

El SAPPIR està orientat cap a un treball psicosocial, comunitari i psicoeducatiu, evitant la medicalització
i psiquiatrització de l’estrès i el dol migratori.

Els objectius principals del SAPPIR són:

• Sensibilitzar la societat sobre aquesta problemàtica i la necessitat de resoldre-la

• Atendre, assessorar i supervisar de forma personalitzada a ONGs, centres escolars, institucions, associacions i serveis socials

• Promoure la col·laboració interdisciplinària entre professionals sanitaris i de les ciències socials

• Oferir un fòrum obert i interdisciplinari de reflexió i debat

• Afavorir el contacte entre grups d’immigrants i les xarxes assistencials i la comunitat autòctona

Segons la darrera memòria l’any 2014 es van atendre 119 pacients, realitzant un total de 426 visites i 91 a la comunitat. També s’han realitzat 187 intervencions psicosocials a diverses institucions.

Fa dos anys l’atenció de refugiats es va caracteritzar per persones procedents de Síria, Orient Mitjà i Afganistan. La situació de conflicte en què es troben aquestes zones ha donat lloc a l’arribada de refugiats. Molts d’ells presenten trastorn per estrès post-traumàtic en relació a la problemàtica dels refugiats.

En canvi, es va detectar un clar descens de la població llatinoamericana per diversos motius com la crisi de la societat d’acollida, el fort coneixement econòmic dels seus països d’origen o les polítiques de retorn de països com Equador i Colòmbia. També cal tenir en compte que molts llatinoamericans han aprofitat la ciutadania europea per emigrar a altres països de l’eurozona.

Pel que fa als grups d’edat:

• Homes: el percentatge d’homes atesos ha incrementat en relació al de dones. Un dels motius pot ser que els homes pateixen amb major intensitat la crisi econòmica. L’atur i la situació d’exclusió social afecten molt més als homes immigrants que treballaven en la construcció, la indústria i altres sectors similars.

• Dones: moltes dones han tornat als seus països d’origen, especialment les dones d’origen llatinoamericà per raons culturals.

• Nens: es manté l’increment de percentatge de menors, gairebé tots ells amb problemàtiques vinculades a la reagrupació familiar.

A banda de les activitats clíniques, el SAPPIR també desenvolupa accions relacionades amb la investigació, la docència i el treball en xarxa amb associacions d’immigrants.

Algunes d’aquestes tasques són:

• Assessorament i supervisió a institucions sanitàries, centres de salut, escoles i instituts, associacions d’immigrants, serveis socials i ONGs.

• Contactes amb institucions públiques vinculades a la migració a nivell de Catalunya, la resta de l’Estat espanyol i la resta del món.

• Creació i execució de programes d’atenció primària en promoció i prevenció de la salut i evitar la medicalització del dol migratori.

• Investigació, recull de dades i preparació d’articles.

• Direcció de la Xarxa Atenea, una xarxa global co-dirigida amb la Universitat de Berkeley i el Centre Minkowska de París. Més de 200 professionals, sobretot d’Europa i Amèrica, formen part d’aquesta xarxa que actua com un observatori global de la salut mental dels immigrants, especialment dels indocumentats que pateixen més estrès psicosocial.

• Secretaria general de la Secció de Psiquiatria Transcultural de l’Associació Mundial de Psiquiatria (WPA), a través de Joseba Achotegui, director del SAPPIR.

Per a més informació: www.spcsalut.org/sm-refugiats

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona  |   Tel. 93 442 39 03
comunicacio@fhspereclaver.org  |   www.santpereclaver.org

facebook Twitter LinkedIn Flickr Youtube