Servei Salut Mental

Els equips de Salut Mental formen part de la Xarxa de Salut Mental Pública Concertada pel CatSalut. El Servei desenvolupa un conjunt de programes assistencials, així com una extensa tasca de Formació i Docència, implementant projectes d'avaluació i recerca aplicada.Actualment, el Servei integra 8 equips multidisciplinars que s'agrupen en 3 grans especialitats en funció de les característiques dels usuaris que atenem, intentant adaptar l'atenció a les necessitats detectades.

Més 80 professionals, distribuïts en diversos equipaments, treballem per consolidar i desenvolupar noves competències, programes d'atenció i suport que proporcionin als nostres pacients i familiars una bona Salut Mental.

Infantil i Juvenil

El Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil engloba 5 programes adreçats a infants i joves i a les seves famílies amb l'objectiu d'aconseguir una millora clínica i un desenvolupament en l'esfera emocional i cognitiva.

Adults

En el marc de l'assistència sanitària pública disposem de 3 programes de Salut Mental d'Adults a nivell individual, grupal i familiar.

En risc exclusió social

Actualment disposem de 2 programes adreçats a col·lectius en risc d'exclusió. Un dedicat a l'altenció a les persones immigrants i l'altre, adreçat a persones sense sostre i amb un trastorn mental.Salut Mental Comunitària

El Servei de Salut Mental desplega alguns programes específics que promouen la millora de la salut mental amb estratègies diverses adaptades a les característiques pròpies de cada col·lectiu. En aquest sentit, fem tractaments grupals adreçats als adolescents i a les famílies.

  • Sport Jove: Servei de socialització i integració pels joves a partir de l'esport
  • Programa T'escolto: Prevenció telefònica als joves
  • Famílies EAIA: Famílies
  • Programa d'atenció als menors de 14 anys infractors


Cap del Servei de Salut Mental

Dr. David Clusa
dclusa@fhspereclaver.org

Atenció telefònica

Tel. 93 324 88 91
Fax 93 442 74 31

Enllaços d'interès