Patronat i Equip Directiu

Patronat

President: Pere Benito
Vice-President: Rafael Ferrer
Secretària: Pepa Picas
Tresorer: Joan Torres
Vocal: Carlos Gutiérrez
Vocal: Antoni Rodríguez


Gerent

Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu

Laudina Tranche, Direcció d'Infermeria
David Clusa, Cap del Servei de Salut Mental
Carles Lucas, Cap del Servei d'Al·lèrgia
Albert Martínez, Coordinador de la Clínica Dental
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora Financera

Serveis Suport

David Llongueres, Director Àrea Control de Gestió i Planificació Operativa
Sandra Pou, Secretaria de Gerència
Xavier Sastre, Àrea Qualitat, dades i transformació digital
Elisenda Codina, Directora Financera
Raquel Farrando, Directora Àrea Jurídica i Delegada de Protecció de Dades
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Mariona Amorós, Directora d'Informàtica
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Júlia Ribó, Directora de Comunicació