Patronat i Equip Directiu

Patronat

President: Pere Benito
Vice-President: Rafael Ferrer
Secretària: Pepa Picas
Tresorer: Joan Torres
Vocal: Carlos Gutiérrez
Vocal: Antoni Rodríguez


Gerent

Carles Descalzi, Gerència

Equip Directiu

Laudina Tranche, Direcció Administració
David Clusa, Cap del Servei de Salut Mental
Dra. Hermida, Cap del Servei d'Al·lèrgia
Albert Martínez, Coordinació Odontologia
Xavier Sastre, Direcció Qualitat, Dades i Transformació Digital
Susana Martínez, Direcció Financera

Serveis Suport

David Llongueres, Direcció Àrea Control de Gestió i Planificació Operativa
Sandra Pou, Secretaria de Gerència
Xavier Sastre, Direcció Àrea Qualitat, dades i transformació digital
Susana Martínez, Direcció Financera
Raquel Farrando, Direcció Àrea Jurídica i Delegada de Protecció de Dades
Jose Manuel Barbero, Direcció Recursos Humans
Mariona Amorós, Direcció Informàtica
Marta Garcia, Direcció Serveis Generals i Manteniment
Júlia Ribó, Direcció Comunicació