logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa

Des de l'Àrea de Direcció tècnica hem treballat durant el 2013 en:

La institució segueix treballant en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa:

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals i s'estructura en tres àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern com extern pensades i dirigides als diferents grups d'interès.

Corporatiu

Conjunt d'iniciatives, algunes d'elles recollides ja en el Conveni XHUP i/o per llei, per a tot l'equip humà de la casa per afavorir la seva integració, motivació i qualitat de vida en relació a la institució. És a dir, vetllar per una bona conciliació, buscant que l'impacte de la nostra activitat reverteixi sobre la millora de vida dels professionals i orientada a satisfer al màxim les seves expectatives i necessitats.

Social

Conjunt d'accions dirigides, sobretot, al barri del Poble Sec i enfocades a millorar i complementar l'oferta de serveis que oferim al districte. Aquestes accions tenen com a finalitat convertir-nos en una institució cada vegada més compromesa amb les necessitats i projectes de la comunitat.

Mediambiental

Aquest àmbit d'actuació està orientat a desplegar programes de sensibilització tant interns com externs per minimitzar l'impacte del nostre funcionament en el medi ambient i en un entorn més saludable i proper. En aquest sentit, s'ha iniciat una campanya de conscienciació dirigida a tots els professionals i usuaris per reduir el consum d'aigua i electricitat i aconseguir així un estalvi en el consum i una millor informació sobre el reciclatge.

Des de la RSC tranversal en tots els serveis de la institució hem treballat durant el 2013 en:

Dins de l'àmbit Corporatiu hem desplegat unes millores socials per a tots els professionals del GRUP. l desplegant convenis de col·laboració i acords amb entitats per oferir als professionals, usuaris i familiars avantatges socials.
Dins de l'àmbit Social, hem desplegat les següents accions internes dirigides als professionals:
Dins de l'àmbit Mediambiental:

Campanya de Política Ambiental
Descarrega't el document de la Política Ambiental del Grup Sant Pere Claver.
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com