logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013


Reptes de futur


1. Nou equipament: Cal Muns
Entrada en funcionament, al juny 2014, del nou equipament Cal Muns, centre de salut, residencial i de serveis socials del Grup Sant Pere Claver. Amb 35 consultes mèdiques i 45 habitacions significarà una millora molt important pel conjunt de serveis que oferim als nostres usuaris i familiars.

2. Desenvolupament del Pla Estratègic
Continuar desplegant el Pla Estratègic 2012-15 que té en la consolidació del creixement i la projecció institucional l’estratègia principal.

3. Responsabilitat Social Corporativa
Desplegar accions de sensibilització i difusió de les activitats que realitza la fundació, a través sobretot, de l’Institut Docent. Igualment potenciar la innovació assistencial com estratègia bàsica per fer front als nous reptes.

4. Accions d'incidència i prevenció
Desplegar el pla de treball en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa amb especial atenció al medi ambient i la sostenibilitat així com la proximitat i comunicació amb els usuaris i familiars.

5. Detecció de noves necessitats emergents al Districte
Reafirmar i Identificar davant l’actual context de crisi econòmica i social la voluntat i compromís de donar resposta a necessitats socials emergents que pateixen els col·lectius més vulnerables de la societat.

6. Model de treball enfocat a les persones
Preservar la viabilitat econòmica de la institució potenciant un model de gestió eficient i que en la gestió de persones afavoreixi un entorn de treball estable, agradable i amb un clar compromís col·lectiu.


© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com