logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013


Xifres 2010

Consulta: Xifres 2013 | Xifres 2012 | Xifres 2011 | Xifres 2009 | Xifres 2008 | Evolució global

Servei d'Al·lèrgia
Durant l'any 2010, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar: 8.141 primeres visites i 15.234 segones visites, fent un total de 23.375 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de 12.752 pacients a Sant Pere Claver.


Servei de Proves Complementàries


En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen realitzar 13.995 proves, distrubuïdes entre els centres de l'Hospital de Vilafranca del Penedès, Hospital General de Terrassa i la seu central de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

El servei de cardiologia va realitzar 2.913 Holters, 300 dels quals procedien de l'Hospital de Verge de la Cinta i la resta de la seu central de la Fundació. També es van realitzar un total de 2.304 Ergometries.

Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar un total de 50 Campimetries.


Departament de Salut Mental


Centres Primària

Visites

Primeres

Successives

 

Pacients


En el Centre de Salut Mental d'Adults de Montjuïc (CSMA Montjuïc) es varen atendre 2.524 pacients, donant lloc a 1.334 primeres visites i 11.209 visites successives.

Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.586 pacients, donant lloc a 2.070 primeres visites i 12.502 visites successives.

Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.601 pacients, donant lloc a 742 primeres visites i 5.544 visites successives.

Centres Secundària


Visites

Primeres

Successives

            
Pacients

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 336 pacients, dels quals varen efectuar 170 primeres visites i 2.436 visites successives.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 410 pacients, dels quals varen efectuar 144 primeres visites i 3.312 visites successives.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 155 pacients, dels quals varen efectuar 82 primeres visites i 2.317 visites successives.

L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 61 pacients, dels quals varen efectuar 7.938 visites successives.


Clínica DentalEl servei d'odontologia ha efectuat 4.345 visites
i ha atès a 2.029 pacients durant l'any 2010.

© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com