logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013


Xifres 2009

Consulta: Xifres 2013 | Xifres 2012 | Xifres 2011 | Xifres 2010 | Xifres 2008 | Evolució global

Servei d'Al·lèrgia
Durant l'any 2009, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar: 6.814 primeres visites i 18.535 segones visites, fent un total de 25.349 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de 12.389 pacients a Sant Pere Claver.


Servei de Proves Complementàries

En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen realitzar 15.278 proves, distrubuïdes entre els centres de l'Hospital de Vilafranca del Penedès, Hospital General de Terrassa i la seu central de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

El servei de cardiologia va realitzar 2.573 Holters, 300 dels quals procedien de l'Hospital de Verge de la Cinta i la resta de la seu central de la Fundació. També es van realitzar un total de 1.996 Ergometries.

Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar un total de 489 Campimetries.


Departament de Salut Mental

Centres Primària

Visites

Primeres

Successives

 

Pacients


En el Centre de Salut Mental d'Adults de Montjuïc (CSMA Montjuïc) es varen atendre 2.677 pacients, donant lloc a 1.473 primeres visites i 10.224 visites successives.

Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.471 pacients, donant lloc a 1.815 primeres visites i 14.267 visites successives.

Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.494 pacients, donant lloc a 793 primeres visites i 5.922 visites successives.

Centres Secundària


Visites

Primeres

Successives

            
Pacients

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 316 pacients, dels quals varen efectuar 194 primeres visites i 3.313 visites successives.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 402 pacients, dels quals varen efectuar 162 primeres visites i 3.941 visites successives.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 206 pacients, dels quals varen efectuar 96 primeres visites i 2.658 visites successives.

L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 58 pacients, dels quals varen efectuar 7.709 visites successives.


Clínica Dental


El servei d'odontologia ha efectuat 3.097 visites
i ha atès a 1.880 pacients durant l'any 2009.

© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com