logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013


Xifres 2008

Consulta: Xifres 2013 | Xifres 2012 | Xifres 2011 | Xifres 2010 | Xifres 2009 | Evolució global

Servei d'Al·lèrgia
Durant l'any 2008, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar: 7.907 primeres visites i 20.434 segones visites, fent un total de 28.341 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de 13.188 pacients a Sant Pere Claver.


Servei de Proves Complementàries

En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen realitzar 15.359 proves, distrubuïdes entre els centres de l'Hospital de Vilafranca del Penedès, Hospital General de Terrassa i la seu central de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

El servei de cardiologia va realitzar 2.410 Holters, 300 dels quals procedien de l'Hospital de Verge de la Cinta i la resta de la seu central de la Fundació. També es van realitzar un total de 2.173 Ergometries.

Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar un total de 521 Campimetries.


Departament de Salut Mental

Centres Primària

Visites

Primeres

Successives

 
Pacients

En el Centre de Salut Mental d'Adults de Montjuïc (CSMA Montjuïc) es varen atendre 2.791 pacients, donant lloc a 1.621 primeres visites i 9.751 visites successives.

Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.427 pacients, donant lloc a 1.661 primeres visites i 13.534 visites successives.

Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.314 pacients, donant lloc a 643 primeres visites i 5.462 visites successives.

Centres Secundària


Visites

Primeres

Successives

            
Pacients

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 286 pacients, dels quals varen efectuar 195 primeres visites i 1.719 visites successives.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 320 pacients, dels quals varen efectuar 195 primeres visites i 4.128 visites successives.

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 175 pacients, dels quals varen efectuar 82 primeres visites i 2.112 visites successives.

L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 56 pacients, dels quals varen efectuar 7.389 visites successives.


Clínica Dental


El servei d'odontologia ha efectuat 3.104 visites
i ha atès a 1.847 pacients durant l'any 2008.

© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com