logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Reptes de futur

1. Nou equipament: Cal Muns
Entrada en funcionament del nou equipament Cal Muns; centre de salut, residencial i de serveis socials del Grup Sant Pere Claver. Amb 35 consultes mèdiques i 45 habitacions. El centre significarà una millora molt important pels serveis que oferim als usuaris.

2. Desenvolupament del Pla Estratègic
Continuar desplegant el Pla Estratègic 2012-15 que té en la consolidació del creixement i la projecció institucional l’estratègia principal.

3. Responsabilitat Social Corporativa
Desplegar el pla de treball en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa amb especial atenció al medi ambient i la sostenibilitat així com la proximitat i comunicació amb els usuaris i familiars.

4. Accions d'incidència i prevenció
Desplegar accions de sensibilització i difusió de les activitats que realitza la fundació.

5. Detecció de noves necessitats emergents al Districte
Davant l’actual context econòmic i social preservar la viabilitat econòmica de la institució fent-ho compatible amb la voluntat de donar resposta a necessitats socials emergents que pateixen els col·lectius més vulnerables de la societat.

6. Model de treball enfocat a les persones
Potenciar un model de gestió de persones que afavoreixi un ambient de treball estable, agradable i que afavoreixi la innovació en el model de gestió i assistencial necessaris per fer front als nous reptes.


© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com