Logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2011

Serveis Comunitaris

El Departament de Serveis Comunitaris, en funcionament des de 2006, desplega serveis i programes assistencials adreçats a persones en risc d'exclusió social.

Durant el 2011, la cartera de serveis engloba set programes: el Club social, el Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats (SSASJE), el programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL), el Servei de Voluntariat i Cooperació, el Programa Sense Sabates, la Xarxa d'habitatges d'inclusió (XHI) i el programa d’assessorament jurídic (JURIMM).

Durant aquest any el departament ha consolidat la Fundació Lluís Artigues, entitat sense ànim de lucre que vetlla pel benestar de les persones incapacitades i ha impulsat projectes de futur de caràcter residencial (com la Residència Tres Pins i la Residència Can Muns) amb l'objectiu de seguir ampliant l'assistència i la integració de les persones que pateixen risc d'exclusió social i pobresa.

El servei gestiona

SSASJE

El SSASJE és un servei social especialitzat que promou el treball individual amb el jove extutelat i l'acompanya en el seu procés d'emancipació. L'equip de professionals gestiona la prestació econòmica prevista per la Llei 13/2006 i dóna suport als joves que la perceben en el seu procés gradual d'emancipació i en la progressiva incorporació al seu entorn social. Estableix coordinació amb la resta de sistemes d'atenció social, laborals i sanitaris de l'entorn en el que es desenvolupa el procés d'autonomia.

Aquest programa va dirigit a joves de tot Catalunya que han estat tutelats per l’Administració més de 3 anys i que tenen entre 18 i 21 anys. Els joves poden accedir al servei fent la sol·licitud de la prestació i entregant-la al registre de la DGAIA. + informació

Club Social

El Club Social és un recurs per a la inclusió i participació de les persones amb trastorn mental greu mitjançant l'oci. A partir de les activitats de caràcter lúdic i de socialització, fomenta una major vinculació i participació de la persona amb l'entorn, així com la creació de vincles afectius.

Està destinat a persones majors de 18 anys que pateixen un trastorn mental i volen ampliar la seva xarxa relacional o gaudir del seu temps d'oci. Per accedir al Club poden consultar el seu Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) de referència o trucar i sol·licitar una entrevista informativa. + informació.

PSALL

El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant en la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia. L'atenció es realitza en el domicili de l'usuari/a de forma concertada i al llarg del temps necessari per assolir els objectius proposats.

El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb disminució i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que volen viure de forma autònoma i necessiten suport. Per accedir al programa les persones poden fer la sol·licitud a l'ICASS (que atorga una subvenció en cada cas) o bé sol·licitar-ho al departament de serveis comunitaris + informació

XHI

La Xarxa d'habitatges d'Inclusió (XHI) les llars amb suport constitueixen una alternativa residencial comunitària per a les persones amb greus trastorns mentals en situació de risc d'exclusió social. L'equip educatiu composat per un psicòleg, una treballadora social i un educador social realitza el seguiment individual i grupal dels usuaris de les llars i afavoreix l'adequada vinculació a les seves xarxes de suport sanitàries i socials, així com la participació en la seva comunitat.

El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb problemàtica social derivada de malaltia mental i aquelles en situació de risc d'exclusió social (persones sense sostre, joves i immigrants). Per accedir a la llar es pot fer la sol·licitud a l'ICASS amb qui l'entitat té places concertades o bé sol·licitar-ho al departament de serveis comunitaris. + informació

Servei de Voluntariat i Cooperació

El Servei de Voluntariat i Cooperació desplega un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les que ja realitzen els serveis i professionals de la Fundació, i que garanteixin l'acompanyament, suport i acollida d’aquestes persones en situació o risc d'exclusió, per tal d'afavorir o aconseguir la seva integració a la comunitat. Els voluntaris/es dinamitzen diversitat de tallers i activitats d’oci recolzant la tasca dels professionals i potenciant la participació comunitària. També fan acompanyaments puntuals o periòdics a aquells usuaris/es que ho requereixen. + informació o col·labora amb nosaltres.

Programa Sense Sabates

El Programa Sense Sabates és un servei de recollida i distribució de l'excedent de calçat nou a entitats que atenen a persones en situació d'exclusió social i persones sense sostre. Aquest servei va dirigit tant a empreses, fàbriques, comerços i altres establiments que disposin d'estocs de sabates que els hi interessi cedir gratuïtament com a entitats socials que treballen amb persones en risc d'exclusió social que necessiten calçat nou. + informació

JURIMM

El JURIMM és un programa especialitzat que s'ha creat per donar resposta a les mancances relacionades amb l'assessorament legal que pateixen les persones amb trastorn mental i per oferir recursos i suport als familiars i professionals; especialment als jutges que hagin de prendre decisions en casos d'actuacions presumptament il·lícites, aportant informes clínics o peritatges necessaris per resoldre el cas. Aquesta iniciativa pionera neix de la col·laboració de dues entitats vinculades amb la salut mental: la FECAFAMM (Federació catalana d'associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental) i el Departament de Serveis Comunitaris de Sant Pere Claver. +informació

Fets destacats del 2011

Reptes de futur 2011

Equip de professionals

Treballadors/es socials: 23%
Educadors/es socials: 30%
Treballadors/es Familiars: 30%
Monitors/es de lleure: 7'6%
Psicòlegs/es: 7'6%

El Serveis Comunitaris en xifres


Principals programesClub Social (socis/es)

Servei de Voluntariat i Cooperació (voluntaris/es)

PSALL (usuaris/es)

XHI (usuaris/es)

Formació Ocupacional (cursos)

JURIMM (casos)

El Club Social s'ha consolidat com un programa d'inclusió social al barri de Sants-Montjuïc. El 2011, s'han integrat al Club 6 nous usuaris/es, aconseguint que des dels seus inicis s'hagi donat resposta a uns 65 usuaris/es.

El Servei de Voluntariat és una nova aposta de la Institució en procés de desenvolupament. El 2011 han col·laborat amb
la fundació 4 nous voluntaris.

Aquest any el Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL) ha iniciat les tasques en els domicilis de 3 usuaris/es.

La Xarxa d'Habitates d'Iclusió (XHI) és una alternativa residencial comunitària adreçada a persones en risc d'exclusió que actualment dóna servei a 12 usuaris/es (2 de nous respecte el 2010) en un total de 4 pisos.

Durant el 2008, el Departament de Serveis Comunitaris va gestionar 2 cursos d'electricitat dirigits a joves inmigrants arrel d'un conveni de col·laboració amb l'Escola Joan XXIII.

El 2011, el Programa d'Assessorament Jurídic adreçat a persones amb trastorn Mental (JURIMM) juntament amb la FECAFAMM (Federació Catalana d'Associacions de Familiars i persones amb problemes de Salut Mental) ha assessorat a 73 persones.


SSASJE (Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats)


Des de l'any 2007, el SSASJE ha desplegat un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les desenvolupades pel servei de l'Àrea de Suport al Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) del qual depèn.

El 2011 el programa ha ampliat la seva resposta a 288 joves. En els anys que porta el programa s'ha atès un total de 1011 joves extutel·lats/des.

SSASJE (joves extutelats)


Programa Sense Sabates


Des de 2009 el Programa Sense Sabates, que consisteix en la recollida de calçat nou i en la seva distribució a entitats que atenen a persones en risc d'exclusió social ha aconseguit recaptar 36.265 donacions, procedents de vuit empreses de calçat: Armand Basi, Gima, Nike, Royalty, Camper, Casas, Fun Capital i Munich.

Per a més informació sobre aquest programa mira el vídeo o visita la web.


Programa Sense Sabates (donacions de parells de sabates)© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com