Logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2011

Institut Docent

Consulta: Institut Docent | Oferta Docent | Convenis de col·laboració

Investigació i Recerca 2011

Sant Pere Claver - Institut Docent i de Recerca promou, gestiona i coordina la recerca que es du a terme en el Grup Sant Pere Claver, en especial dins de la Fundació Sanitària. La recerca està centrada en la clínica i les necessitats dels pacients i dels serveis, integrada en l'assistència, amb gran cura pels aspectes ètics, i es considera una eina essencial de millora, de reciclatge professional i de qualitat. Està coordinada pel Dr. Lluís Mauri, i des de l'any 2010 compta amb l'assessorament com a consultora de la Professora Neus Barrantes Vidal, mitjançant un acord de col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La institució té una llarga tradició i alt nivell d'especialització en l'estudi de les causes psicosocials, curs clínic i tractament psicoterapèutic de les psicosis. Per aquesta expertesa SPC és un dels proveïdors del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) del CatSalut des de 2007 i participa en l'estudi multicèntric "Avaluació de l'Efectivitat de Programa d'Atenció Especifica per a les Persones amb un Trastorn Psicòtic Incipient" que es desenvolupa a Catalunya sota el patrocini de la Comissió Pedagògica i de Seguiment d'aquest programa.

Des d'un punt de vista de recerca, participem juntament amb la UAB en diversos projectes de recerca finançats per entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional, específicament:

1. Estudi de Seguiment Integral dels Factors Genètics - Personals - Ambientals i les seves Interaccions Subjacents en la Formació de Símptomes i Curs Evolutiu en el Contínum Clínic i No Clínic de la Psicosi.

Objectius del Projecte:
Es pretén estudiar la contribució de factors genètics, característiques personals i esdeveniments adversos de la vida en la formació de símptomes psicòtics i la seva evolució clínica.

2. La Interacció entre factors estressants de la vida quotidiana i les apreciacions subjectives dels símptomes de tipus psicòtic en el pròdrom de la psicosi durant un any de seguiment: avaluació dinàmica i ecològica amb la metodologia de mostreig d’experiències i anàlisi de les interaccions Gens - Estrés Ambiental.

Objectius del Projecte:

  1. Desenvolupar mètodes d'avaluació dels símptomes i dificultats allà on succeeixen en realitat: la vida quotidiana (per exemple, amb l'ús de les noves tecnologies).
  2. Analitzar com les vivències estressants, en interacció amb factors de vulnerabilitat genètica, afecten el risc de desenvolupar símptomes psicòtics.

3. Xarxa Europea de Xarxes Nacionals per a l'Estudi de les Interaccions Gen-Ambient en l'Esquizofrènia (EU-GEI)

Objectius del Projecte:
Compartir les dades de diversos països europeus consorciats per a obtenir conclusions més sòlides sobre el paper de la interacció de factors de risc genètic i ambiental - social com a causa dels trastorns psicòtics.

4. Avaluació de l'Efectivitat del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE- TPI) a Catalunya vs. el Programa Estàndard:

Objectius del Projecte:
Estudi multicèntric en el qual participen tots els centres que tenen concertat el PAE-TPI, l'objectiu del qual és avaluar l'efectivitat del programa, comparant els seus resultats amb els dels pacients que segueixen el Programa Estàndard que es fa en dispositius que no tenen aquest programa d'atenció específica.

5. Validació en llengua espanyola de l'entrevista semiestructurada "Comprehensive Assessment of at Risk Mental States" (CAARMS) per a la identificació de pacients amb estats Mentals d'Alt Risc (EMAR) de patir un Trastorn psicòtic.

Objectius del Projecte:
Estudi multicèntric en el que participen dispositius de la Associació Centre de Higiene Mental de Les Corts, de l'IAS de Girona i de SPC - FS, amb la finalitat de validar en el nostre medi l'escala CAARMS, que és l'instrument més utilitzat a nivell internacional per a la detecció de pacients amb alt risc de patir un trastorn psicòtic.

D'altre banda, els equipaments del Departament de Salut Mental duen a terme diferents recerques a fi d'avaluar l'efectivitat de les seves intervencions. Entre elles destaquem:

A. Estudi longitudinal sobre els canvis en la problemàtica dels adolescents amb trastorn mental durant el tractament en l'Hospital de Dia i 6 mesos després de l'alta.

Objectius del Projecte:
S'estudien els canvis que es produeixen en la simptomatologia clínica dels pacients atesos a l'Hospital de Dia per Adolescents, i la estabilitat dels canvis aconseguits al cap d'uns mesos de que el pacient és donat d'alta del servei.

B. Resultats i predicció evolutiva dels pacients adults tractats amb Psicoteràpia Psicoanalítica
Focal i Breu

Objectius del Projecte:
S'avalua la millora en els símptomes i en la qualitat de vida que obtenen els pacients tractats amb Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu en la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA), i com es mantenen els canvis al cap de dos anys post-alta.

C. Estudi de resultats de la Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu en nens i adolescents (Projecte Odissea)

Objectius del Projecte:
Avaluar com es modifica la simptomatologia dels pacients mitjançant la Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu, en aquest cas aplicada a nens i adolescents tractats a la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per a Infants i Joves (UPPIJ).


Així mateix, s'està iniciant l'avaluació sistemàtica de diferents intervencions terapèutiques de tipus grupal (grups joves, grups de gent gran, grups de relaxació...), i es segueix amb línies de recerca obertes com el desenvolupament d'una nova versió de la Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale, una escala de diagnòstic psicoanalític dissenyada a SPC-FS, amb la intenció d'aplicar-la en estudis de resultat i de procés terapèutic.

A més a més de l'esmentat conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, SPC- FS també col·labora en recerques conjuntes amb altres institucions universitàries i assistencials del nostre medi. Alguns exemples d'aquestes col·laboracions són:
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com