Logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2011

Benvinguda

L'any 2011 la institució ha experimentat una diversificació important de la seva cartera de serveis sobretot gràcies a l'inici de la gestió de la Residència Tres Pins per a discapacitats intel·lectuals amb trastorn de conducta. Aquest nou recurs significa un pas important en la consolidació dels serveis socials de la institució especialment adreçats als malalts mentals, discapacitats intel·lectuals, persones sense sostre i altres col·lectius amb risc d'exclusió. És en aquest sentit que la institució ha impulsat la creació, l'any 2011, de Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials.

El Pla Estratègic 2008-2011 ha assolit de forma significativa el desplegament de les accions previstes i podem concloure que s'ha aconseguit implantar l'estratègia global de creixement assistencial i institucional, harmònic i eficient.

foto Pere Benito i Carles Descalzi

Tanmateix, aquest ha estat un any especialment complicat pel que fa a la situació econòmica de la fundació. En l'actual context econòmic, la institució ha vist reduïts significativament els ingressos provinents de la concertació amb la Generalitat de Catalunya. Aquesta realitat ha comportat implementar mesures d'estalvi i contenció de les despeses al mateix temps que feia necessari un acord social amb els professionals per la reducció dels salaris i preservar, al màxim, els llocs de treball.

Pensem que des de tots els àmbits i òrgans de la institució hem d'estar satisfets i agraïts per haver sabut gestionar la situació amb confiança i compromís vetllant per mantenir i garantir el nostre model assistencial. Des del consens, la fundació ha procurat gestionar aquesta època de dificultats amb esforç i sacrificis, tant individuals com col·lectius, per preservar la qualitat dels serveis i l'atenció als nostres usuaris/es.

L'any 2011 ha estat també un any important pel que fa a la nostra projecció externa, difonent i compartint el coneixement dels nostres experts i fent una ferma aposta per ser presents a les xarxes socials. En aquest sentit, l'Institut Docent es consolida i creix oferint un conjunt de programes tant acadèmics com divulgatius dirigits a diferents col·lectius de la societat. L'ús de les noves tecnologies és doncs cada cop més present en la relació amb els pacients i els seus familiars, aspecte aquest que caldrà potenciar encara més per seguir essent una institució al servei de les persones.

Confiem, que en el decurs dels propers anys siguem capaços d'anar renovant el compromís col·lectiu d'il·lusió envers el present i futur de la fundació.

Endavant!

Dr. Pere Benito, President Carles Descalzi, Gerent


© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com