Logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2011

Pla Estratègic 2008-2011

El Pla Estratègic 2008-2011 "Creixement assistencial i institucional, harmònic i eficient" engloba l'estratègia organitzativa de Sant Pere Claver durant aquests 4 anys a partir d'un anàlisi DAFO del qual es desprenen 13 línies estratègiques d'àmbit global.

Durant el 2011, la Direcció Tècnica ha presentat un informe de tancament que conclou que la institució ha assolit el 85% de les accions que s’havien previst (més de 200).


Grau d'assoliment del Pla Estratègic

13 Línies Estratègiques

I1 Desplegar Programa de Qualitat i Medi Ambient: 88% d'assoliment
I2 Desplegar equipaments i recursos tecnològics: 91,2% d'assoliment
I3 Ampliar l'àmbit territorial: 100% d'acompliment
I4 Ampliar la cartera de serveis: 90% d'acompliment
I5 Millorar la Projecció externa: 96% d'acompliment
I6 Potenciar Recerca i Docència: 62,5 d'acompliment
I7 Promoure Acords Estratègics: 72,5 d'acompliment
I8 Millorar l'eficiència en la gestió: 84,3 d'acompliment

L1 Disposar de personal competent i motivat: 100% d'acompliment
L2 Millorar i potenciar la comunicació interna: 83% d'acompliment
L3 Promoure l'ús de noves tecnologies: 78,8 d'acompliment
L4 Potenciar el Govern: 81,2 % d'acompliment
L5 Difondre els valors corporatius i la RSC: 100% d'acompliment


Grau d'assoliment de les Línies Estratègiques

Del gràfic podem extreure que 3 línies estratègiques: Ampliar l'àmbit territorial, disposar de personal competent i motivat i difondre els valors corporatius i la Responsabilitat Social Corporativa s'han assolit al 100%. Només dues línies estratègiques: potenciar Recerca i Docència i promoure Acords Estratègics no han superat el 75% d’acompliment.

La institució està treballant amb les acciones de millora de cara a l'elaboració del nou Pla Estratègic 2012-2015.

Per a més informació, descarrega't el document:

» Pla Estratègic 2008-2011 - Creixement assistencial i institucional, harmònic i eficient


© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com