Memòria

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.

A continuació pots descarregar-te o navegar per les memòria que Sant Pere Claver ha publicat fins al darrer any. Les trobaràs en format PDF o bé, en format web.

Memòria 2018

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2017

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2016

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure revista]   [Veure PDF]


Memòria 2015

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2014

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2013

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure web]   [Veure PDF]

Memòria 2012

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d'un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l'acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.
[Veure web]   [Veure PDF]

Memòria 2011


[Veure web]   [Veure PDF]

Memòria 2010


[Veure PDF]

Memòria RSC - Responsabilitat Social


[Veure PDF]

Memòria 2006


[Veure PDF]

Memòria 2004


[Veure PDF]

Memòria 2003


[Veure PDF]

Per poder llegir els PDFs cal disposar del programar Adobe Acrobat Reader, el pot descarregar aquí