Guies Clíniques
     núm. 5

Aquesta guia ofereix pautes per ajudar a identificar si un adolescent presenta algun trastorn de la personalitat, com aconseguir el diagnòstic i tractament d'un professional expert, els diferents tipus d'intervencions en l'abordatge, i la tasca integral en l'atenció que desenvolupa l'Hospital de Dia per a Adolescents de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

Què és un trastorn de la personalitat?

Un trastorn de la personalitat és un patró permanent i inflexible d'experiència interna i de comportament que s'allunya notablement del que és habitual a l'entorn social i cultural. S'inicia en l'adolescència o al principi de l'edat adulta, és estable en el temps i comporta malestar subjectiu, afectant al funcionament de diversos àmbits com el cognitiu, emocional, interpersonal i el control d'impulsos.

La conducta pot esdevenir el llenguatge que poden expressar molts nens i adolescents per expressar un patiment i malestar interns. El diagnòstic diferencial entre una crisi pròpia de l'adolescència i els possibles símptomes d'un trastorn mental és molt important durant aquesta etapa intensa, complexa i amb canvis fonamentals per a la construcció de la identitat de les persones.

Què li passa a l'adolescent amb
trastorn de la personalitat?

L'adolescent té dificultats importants per regular les seves emocions i controlar els seus impulsos, que poden comportar risc per a ell i les persones del seu entorn. Per exemple, autolesions, conductes sexuals de risc, consum de tòxics, robatoris o violència. En el rendiment acadèmic, acostuma a presentar una davallada important i desmotivació, en els casos més greus en forma d'absentisme escolar i conflictes a l'aula.

La imatge de si mateix i les relacions amb els altres són altament inestables. El seu comportament oscil·la entre mostrar autosuficiència i tenir alta dependència envers altres, la impulsivitat davant la por intensa, o la intolerància als límits davant la intransigència i control dels altres. Aquestes dificultats ocasionen uns comportaments permanents i inflexibles.

Hospital de Dia "No sé què li passa al meu fill. De vegades controla i d'altres no. Tan de bo ho sapigués. Jo crec que se sent perdut" per a Adolescents: tractament integral

L'Hospital de Dia per a Adolescents de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària és un servei terapèutic per a nois i noies d'entre 12 i 18 anys que requereixen una ajuda intensiva a causa d'un trastorn psicològic, psiquiàtric o relacional. Si es requereix una intervenció intensiva, el diagnòstic d'un trastorn de la personalitat a l'etapa adolescent és un dels criteris d'ingrés a l'Hospital de Dia. L'ingrés implica un tractament interdisciplinari, en què l'adolescent rep ajuda per gestionar diferents àmbits de la seva vida i millorar la relació que té amb si mateix i amb el seu entorn. Els professionals valoren en cada cas les eines terapèutiques necessàries en cada moment del tractament i que acostuma a ser una combinació de les següents:


Recursos terapèutics


Situacions que viuen els familiars

El paper dels pares és fonamental per fer front a les dificultats del creixement de l'adolescent i la seva implicació en el tractament terapèutic millora l'evolució. Encara que sovint és difícil comprendre què li passa al jove i entendre els canvis i conflictes greus que acostumen a aparèixer en la convivència.

El canvi de mirada dels pares per poder veure a l'adolescent com a algú que se sent perdut i patint és molt important, perquè aquest enfoc permetrà un apropament i una ajuda més eficaç per millorar la situació.

Molts pares expresen sol·litud i incomprensió i se senten jutjats i culpabilitzats per part de l'entorn.

El suport de l'entorn proper, com la família i els amics, i l'orientació dels professionals de diversos àmbits –sanitari, ensenyament, lleure, etc.– són fonamentals, ja que el tractament acostuma a ser llarg i pot requerir anys de suport i assessorament.

Veiem alguns testimonis:

"No es pot entendre ni explicar, ho has de viure".
(Mare d'una noia de 17 anys)

"No sé què li passa al meu fill. De vegades controla i d'altres no. Tan de bo ho sapigués. Jo crec que se sent perdut".
(Pare d'un noi de 13 anys)

"Se li han ajuntat moltes coses i crec que per això té un caràcter tan decidit i desafiant. Es posa un escut, però ella és molt sensible i ho passa malament, molt malament".
(Mare d'una noia de 16 anys)

"Em tenia molt desorientada. Volia ser molt gran, però alhora és un criatura, és un adolescent petit... O sigui, la mentalitat és la d'un nen".
(Mare d'un noi de 14 anys)

"A la societat actual hi ha poca gent que et pugui ajudar, veuen més el que és dolent i no el que és bo de les persones. Aleshores et critiquen molt".
(Pare d'un noi de 16 anys)

Recomanacions per a pares i mares

Com demanar ajut a un professional?

Els pares poden consultar el metge o pediatre del Centre d'Atenció Primària, perquè valori i derivi –si cal– l'adolescent a un servei especialitzat de salut mental del districte.

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària farà una valoració diagnòstica i indicarà el tractament més adequat. En aquells casos que es consideri necessari serà el CSMIJ qui proposarà una opció d'ajuda més intensiva a l'Hospital de Dia per a Adolescents o si fos necessari l'hospitalització completa.


Equipaments assistencials

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

Carrer Mineria, 58-60
Telèfon 93 289 00 22
www.spcsalut.org/csmij

Hospital de Dia per a Adolescents

Carrer Mare de Déu de Port, 344-346
Telèfon 93 341 71 62
www.spcsalut.org/hospital-dia

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
i Hospital de Dia per a Adolescents.

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.


Enllaços d'interès


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org