Guies Clíniques
     núm. 8

L’al·lèrgia és una patologia que pot afectar diferents òrgans del cos i segons l’òrgan afectat la persona tindrà unes molèsties o unes altres. Es tracta d’una reacció de defensa de l’organisme contra substàncies externes que penetren en el cos. Aquesta guia de salut aborda que són les vacunes de l’al·lèrgia i quines persones les necessiten a més de facilitar recomanacions importants a tenir en compte sobre el tractament amb les vacunes.

Què són les vacunes de l’al·lèrgia?

Les vacunes de l’al·lèrgia o immunoteràpia específica constitueixen una forma de tractament per les malalties al·lèrgiques. El procediment consisteix en administrar la substància que produeix la malaltia de forma repetida per aconseguir que es toleri. Això es tradueix en una disminució o desaparició dels símptomes que el pacient pateix quan s’enfronta a aquestes substàncies de manera habitual.

"Completat el tractament els efectes de les vacunes duren anys, idealment tota la vida"Qui les necessita?

Les utilitzen persones amb al·lèrgia a alguna substància que estigui provocant símptomes de certa intensitat. Es recomana evitar la substància causant, però a vegades això és difícil, insuficient o impossible. També es recomana medicació per tractar els símptomes, però a vegades l’efecte és incomplet, la persona no vol prendre medicació indefinidament o bé té efectes secundaris indesitjables. L’alternativa en aquests casos és la vacuna de l’al·lèrgia.

Per a quines al·lèrgies s’utilitzen?

S’utilitzen per substàncies ambientals que es respiren (àcars de la pols, fongs de la humitat, epitelis d’animals i pòl·lens) i també hi ha vacunes per a al·lèrgics al verí d’abelles i vespes. No existeixen vacunes per totes les substàncies ambientals.

Qui recomana el tractament amb vacunes de l’al·lèrgia?

La indicació d’un tractament amb vacunes de l’al·lèrgia ha de ser realitzada per un metge al·lergòleg, després d’un estudi d’al·lèrgia complert, ja que la immunoteràpia és un tractament individualitzat.

"La immunoteràpia és un tractament individualitzat que necessita d’un estudi d’al·lèrgia complert"Com s’administren?

L’administració es pot fer per via subcutània o sublingual. En ambdós casos es diferencien dues fases: inici i manteniment. La fase d’inici correspon al període en que les dosis augmenten progressivament, mentre que la fase de manteniment o continuació correspon a la dosis màxima assolida que s’administra a intervals regulars.

Tenen efectes secundaris?

Com altres tractaments, les vacunes poden presentar efectes secundaris que la majoria de vegades es manifesten a nivell local (inflor a la zona de punció en les subcutànies o pruïja a la llengua en les sublinguals), encara que en algunes ocasions poden ser més generals.

A on n s’administren?

La primera dosi de les vacunes s’administra en Unitats d’Immunoteràpia controlades per un metge al·lergòleg. La resta de vacunes subcutànies es poden administrar en un centre sanitari amb capacitat per tractar possibles reaccions: el lloc més habitual és el Centre d’Atenció Primària (CAP). No es recomana administrar-les al domicili del pacient. Únicament les vacunes sublinguals es prenen a casa.

Quines precaucions s’han de tenir?

  • Les vacunes de l’al·lèrgia s’han de guardar sempre en el frigorífic.
  • S’han de seguir les pautes d’administració indicades pel metge al·lergòleg.
  • El pacient ha d’estar estable clínicament. No s’ha de vacunar en cas de febre o crisis d’asma.
  • És aconsellable no realitzar una activitat física important en les hores següents.
  • En cas de retard en l’administració de la dosi o de reacció amb la dosi anterior, consultar amb el seu metge al·lergòleg.

Quan estan contraindicades?

A més de l’al·lèrgia, la persona pot tenir una malaltia en la que no sigui recomanable fer tractament amb vacunes. Això ho indicarà el metge i sempre caldrà valorar el possible risc amb els beneficis del tractament.

A quina edat es pot començar a vacunar de l’al·lèrgia?

Es pot començar a qualsevol edat. Actualment hi ha infants a partir dels tres anys a qui el seu especialista ha indicat un tractament d’aquest tipus.

"En termes generals el tractament té una durada d’uns 3 a 5 anys, depenent de l’evolució i la resposta clínica del pacient"Quan es comencen a notar els efectes de les vacunes de l’al·lèrgia?

Les vacunes van fent efecte lentament. En general els primers efectes es noten als 6-12 mesos de tractament. La milloria màxima s’assoleix als 2 o 3 anys de tractament.

Un cop completat el tractament els efectes de les vacunes duren anys, idealment tota la vida. Alguns pacients tornen a tenir símptomes després d’uns anys. En aquests casos s’ha d’estudiar si són deguts a l’al·lèrgia inicial o si hi ha alguna nova.

Quant de temps s’ha de vacunar?

En termes generals el tractament té una durada d’uns 3 a 5 anys, depenent de l’evolució i la resposta clínica del pacient. L’aturada del tractament la indicarà el metge al·lergòleg i en cap cas s’ha d’abandonar per iniciativa pròpia.

Què passa amb aquestes vacunes durant l’embaràs i la lactància?

No es pot iniciar cap tipus de vacuna de l’al·lèrgia durant l’embaràs. Si la vacuna està en fase de manteniment i es tolera bé es pot continuar durant l’embaràs. Durant la lactància no està contraindicat el tractament amb vacunes.

On trobar més informació

Equipament assistencial

Servei d’Al·lèrgia

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 92
www.spcsalut.org/alergia

Enllaços d'interès


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org