Portal de Transparència fundacio sanitaria - sant pere claver

Comptes anuals i informes d'auditoria
Comptes anuals i informes d'auditoria 2019 Comptes anuals i informes d'auditoria 2018 Comptes anuals i informes d'auditoria 2017 Comptes anuals i informes d'auditoria 2016 Comptes anuals i informes d'auditoria 2015 Comptes anuals i informes d'auditoria 2014


Rendició de comptes memòries d’activitat


Rendició de comptes memòries d’activitat 2016   Rendició de comptes memòries d’activitat 2016    Rendició de comptes memòries d’activitat 2016   Rendició de comptes memòries d’activitat 2015   Rendició de comptes memòries d’activitat 2014