lacapsula

La mediació escolar amb joves

Una eina per a la convivència i el creixement personalOlga Moreno Aranda. Psicòloga.
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

La mediació és un mètode de resolució de conflictes entre dues persones mitjançant l’acompanyament de dos mediadors/es amb formació específica que ajuden a les parts a arribar a un acord satisfactori. És, per tant un una eina més per a afavorir la convivència.

L

a mediació és una eina basada en el diàleg. Pren especial força quan és a les mans dels adolescents i quan es pot dur a terme en la resolució de problemes quotidians que afecten a la convivència en els centres escolars: és bàsic que els mediadors siguin els propis alumnes que ajudaran a altres a arribar a acords.

Els principis en els quals es basa la mediació enriqueixen a tot el col·lectiu que accepta apostar per la resolució dels conflictes a través de la paraula. Quan els joves fan la mediació entre ells transmeten la capacitat de fer servir el diàleg com a eina bàsica i entre iguals.

"La mediació escolar entre els adolescents els proporciona uns límits des del respecte i la col·laboració que els permet avançar cap a la seva pròpia autonomia i llibertat"

El psicòleg i els professors que formen part de l'equip de mediació tenen la funció de coordinació i especialment de formació per a preparar als nois/es mediadors. Els veritables protagonistes són els joves: la mediació escolar entre els adolescents els proporciona uns límits des del respecte i la col·laboració que els permet avançar cap a la seva pròpia autonomia i llibertat.

Principis bàsics de la mediació

L'existència d'un equip de mediació en un centre escolar implica una funció preventiva que va arrelant en la comunitat paulatinament, més enllà de l'evident tasca d'intervenció, a través dels processos de mediació en ells mateixos.

Mediació escolar

Foto: Freepik

Els seus fonaments responen a alguns principis bàsics força senzills i de sentit comú, però sense els quals la seva efectivitat no seria la mateixa:

Quan els adolescents consenten aquests processos de mediació en els centres educatius, s’introdueix en la convivència la capacitat de reflexió i de prendre decisions compartides que puguin beneficiar i satisfer a totes les parts.

Els joves, moltes vegades no són conscients de quan la broma es converteix en una falta de respecte, fet que pot generar conflictes i patiment a d’altres. La mediació aconsegueix que puguin ser més autònoms i responsables, compromesos amb els altres i amb la convivència escolar, sense que l’adult imposi criteris decidint per ells.

Desenvolupament de l’empatia i la intel·ligència emocional

"Els joves mediadors segueixen un procés de gran creixement personal on és clau una actitud d'empatia i on l'escolta té un efecte terapèutic"

Eines com la mediació són un estímul cap a la conquesta del pensament formal, amb una més gran autonomia i rigor del pensament. Tanmateix ajuda als joves a créixer en valors -que no seran ni els de la infància ni els dels adults- i les seves normes sorgiran de les relacions de respecte mutu i cooperació. Mitjançant aquest procés, i ajudats i acompanyats pels mediadors, seran capaços de posar-se en el lloc de l’altre i també créixer en el desenvolupament de l’empatia i la intel·ligència emocional.

En la mesura en què han de fer l'esforç de poder observar l'entorn des d'un altre prisma (com se'ls demana en la mediació), els joves obren els ulls i poden mirar una mica més enllà de sí mateixos i de les seves necessitats. D’altra banda, els joves mediadors segueixen un procés de gran creixement personal on és fonamental una actitud d'empatia i on l'escolta té un efecte terapèutic.


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org