lacapsula

El joc a la consulta del psicòleg infantil

L’observació del joc permet establir un nivell de comunicació
acord a la situació emocional i de desenvolupament mental de l’infantCarme Rios. Psicòloga i Psicoterapeuta.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Infants i Joves (UPPIJ). Sant Pere Claver-Fundació Sanitària.

El joc, juntament amb la paraula i el dibuix, és un dels elements fonamentals que s’utilitzen en la psicoteràpia infantil. Els infants quan juguen creen personatges i poden donar vida a situacions del seu món real i fantasiós que permeten conèixer continguts de les seves vivències i desitjos.

M

olts pares es pregunten com ajuden els psicòlegs als seus fills i quina es la “màgia” que fan a dins de la consulta. Portar un infant al psicòleg és una decisió important que s’ha esdevingut després de temps de malestar i de neguit i que, un cop establerta la conveniència de realitzar un tractament, requereix d’un esforç familiar en diferents àmbits: de temps, econòmic, de confiança en el professional i de suport emocional en els moments que a l’infant li sigui difícil la continuïtat.

Els infants acostumen a dir que juguen i dibuixen. Això de vegades inquieta als pares i mares perquè pensen que no els porten perquè juguin sinó perquè aprenguin a fer les coses millor, perquè escoltin el que li diu el psicòleg i perquè es solucioni aviat el motiu que els fa patir.

El joc, un dels elements fonamentals en la psicoteràpia infantil

A més d’altres elements com el dibuix i –òbviament- la paraula, el joc és un dels elements fonamentals en la psicoteràpia infantil. La manera més accessible per arribar a la ment de l’infant passa pel seu joc.

En la primera meitat del segle XX, Freud i Melanie Klein van ser dels primers psicòlegs que van introduir la tècnica del joc al tractament dels trastorns emocionals en els infants: observen la concentració que posen els nens en el seu joc, com el gaudeixen, el recreen una i altra vegada incansablement, creen personatges, eixamplen escenaris i donen vides a situacions del seu món real i fantasiós. D’aquí dedueixen que a través del joc podem arribar a conèixer continguts de les seves vivències i dels seus desitjos, que és una mena de llenguatge inconscient i simbòlic similar al dels somnis.

Educador social terapéutico

Foto: Freepik

A través del joc l’infant recrea el seu món interior

"L’espai terapèutic facilita en l’infant un espai de confiança perquè jugui i es comuniqui"

Anys més tard, en 1971, el psicoanalista Winnicot ressalta també l’acció de jugar com una acció terapèutica en sí mateixa més enllà del contingut dels seus jocs. Jugant l’infant sobretot actua i explora el món i els seus límits i si observem com ho fa podem apropar-nos a quins són els seus processos mentals i com respon a situacions de creativitat, de dol i de pèrdua de la seva resistència als fracassos, de les seves capacitats de recuperació...

Les joguines que es faciliten a la consulta acostumen a representar objectes de la vida quotidiana com, per exemple, vehicles, peces de fusta i construcció, fils, cordes, goma d’enganxar o també joguines que representen figures humanes o animals. No són joguines mecàniques ni electròniques perquè aquestes comporten menys possibilitats per recrear tot aquest món interior més particular de l’infant.

Creació d’un espai de confiança a través del joc

El psicòleg clínic està entrenat per l’observació d’aquests jocs i l’espai terapèutic facilita en el nen/a un espai de confiança perquè pugui jugar i per tant comunicar-se. El psicòleg durant l’observació considerarà aspectes tals com:

"Observant el joc, el psicòleg estableix un nivell de comunicació acord a la situació emocional i de desenvolupament mental de l’infant"

Des d’aquesta observació, entre d’altres eines, estableix un nivell de comunicació acord a la situació emocional i de desenvolupament mental del nen/a que l’ajudarà a entendre’l i desprès a comunicar-li d’una manera entenedora la comprensió d’allò que li està passant.

Els infants juguen des de molt petits i ho fan fins que entren a l’adolescència. En aquesta etapa deixen de jugar i per moments es refugien més en fantasies o bé somnien desperts. És per això que la tècnica del joc és habitualment utilitzada en la majoria de teràpies infantils.C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org