lacapsula

Les activitats extraescolars dels infants

Comentaris crítics d’aquesta tendència socialEncarna Sánchez. Formació.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)
Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.

El nou curs escolar comença carregat d’activitats extraescolars. N’hi ha de tot tipus i la majoria són molt interessants, però cal reflexionar sobre els seus sentit i intensitat. Alguns dels criteris rellevants és que l’activitat reforci alguna necessitat del nen i el faci sentir feliç perquè pugui créixer d’una manera saludable.

A

ctualment és molt habitual que els nens i nenes facin activitats fora de la seva jornada escolar. N’hi ha de molts tipus: lúdiques, artístiques, esportives, o d’altres per complementar coneixement i reforçar aquells aprenentatges que els hi costen més. Segurament totes són molt interessants, estan dissenyades per assolir objectius pedagògics, i allò que és més important, la majoria tenen indubtable benefici pels nens.

Tot i així cal reflexionar sobre el sentit i la intensitat de les activitats extraescolars. Algunes de les qüestions importants a tenir en compte són quins criteris seguim a l’hora d’escollir-les i què prioritzem. Potser les necessitats individuals de les criatures? O els criteris dels pares, mestres i altres especialistes? Les demandes dels propis nens? El fet de complementar els horaris escolars amb els horaris dels pares treballadors? Com veiem hi ha infinitat d’activitats i infinitats de raons per les quals s’acaben seleccionant unes o unes altres activitats extraescolars.

L’escola ocupa una gran part de la vida dels nens, per tant l’organització de la resta del temps no és una qüestió menor. Partirem de la premissa que els pares fan grans esforços per compaginar els seus horaris laborals amb els horaris de lleure dels seus fills, i que no és fàcil organitzar aquests dos móns de forma que sigui sempre del tot satisfactòria.

Tanmateix, a partir d’aquí haurem de pensar com fer-ho. És important que els nens puguin decidir sobre les seves prioritats a l’hora d’escollir l’activitat que volen fer. És clar que els pares els han d’ajudar a concretar i limitar algunes d’elles, ja que tot sols poden perdre’s una mica en l’elecció.

alergia acars

Els pares i especialistes han de poder reflexionar sobre com oferir els nens unes activitats que estiguin pensades per a ells i en ells. És a dir, observar quines són les seves capacitats, possibilitats i necessitats. És prioritari que les activitats en general els ajudin a sentir-se bé, que puguin ser un reforç per a ells amb què puguin anar construint el seu caràcter i on vagin confirmant les seves capacitats i aptituds. Hem de pensar, que no sempre els nens se senten segurs davant dels reptes diaris, sobretot aquells que tenen dificultats en algunes àrees: a l’escola, entre els amics, en els nous aprenentatges, etc. Tenint en compte tots aquestes situacions, estaria bé que les activitats extraescolars els ajudessin a sentir-se satisfets, i que aquestes els hi serveixin per posar a prova les seves capacitats relacionals, intel·lectuals i físiques.

Algunes d’aquestes activitats poden ser grupals i moltes d’equip. Totes elles ajuden a socialitzar el nen, que de mica en mica descobreix que hi ha diferents maneres de pensar, que s’ha de compartir i tolerar la frustració de no ser el centre d’atenció… i sobretot comparteixen un fi comú que els porta a treballar en grup.

Sempre hem de tenir present que el nen és una persona en creixement, i que es va desenvolupant seguint el seu propi ritme. Cal que les activitats extraescolars el puguin ajudar a reforçar aquelles àrees més immadures en el moment evolutiu en què es trobi. Per exemple, un nen inhibit pot beneficiar-se de fer teatre, ball, o activitats grupals en general. La qüestió és que aquestes activitats puguin complementar allò que el nen necessiti i que a la vegada el faci sentir feliç, ajudant-lo a créixer de forma saludable.

"L’activitat extraescolar ha de complementar la necessitat del nen i fer-lo sentir feliç" Un altre aspecte que creiem que és important és la consideració de què moltes d’aquestes activitats, si són ben pensades i escollides, poden ajudar a què es mantinguin en el temps, proporcionant un oci de qualitat durant etapes vinents, fomentant el valor de la continuïtat de les coses, i l’enfortiment de relacions amb iguals al llarg dels anys. És una manera de propiciar l’arribada de l’adolescència formant part de grups consolidats i que seran de gran ajuda en aquesta etapa evolutiva caracteritzada pels seus canvis.

No hem d’oblidar que l’activitat extraescolar no ha de sobrecarregar el nen, i que ha de permetre que disposi d’altres moment d’oci, com els que dediqui a la família. No cal dir que els nens han de poder gaudir de rutines i hàbits que comparteixin, en especial, amb els pares i també amb la resta de la família. Per altra banda, és molt saludable que tinguin moments d’oci lliure i individual, on puguin gaudir d’una mica d’avorriment que els conduirà a buscar formes creatives d’entreteniment (no videojocs o altres formes desvirtuades de joc).

Llegeix més articles a "la càpsula"
Visita la web de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03  |  info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org