lacapsula

Les dificultats dels infants davant dels aprenentatgesEncarna Sánchez. Psicoterapeuta i Psicòloga.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Infants i Joves (UPPIJ). Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

Abans que els infants comencin l'escola hi ha un món que han de descobrir, la curiositat serà el camí que els portarà a conèixer-ho. Per tant, des del seu naixement hem de garantir les condicions adequades perquè el nadó pugui tenir curiositat per assolir aquest coneixement del seu entorn i de tantes coses noves per ell.

A

prendre és un acte natural i intrínsec en l'ésser humà. Els infants, des del seu naixement, estan preparats per aprendre i cadascú ho farà al seu ritme i segons les seves circumstàncies i peculiaritats, no oblidem que cada ésser humà és irrepetible.

D'altra banda, seran necessaris diferents factors que possibilitin que aquest procés d'aprenentatge sigui possible. És a dir, hi ha una predisposició natural a aprendre i unes capacitats que fan possible que l'infant realitzi aquest procés d'aprenentatge, però no sempre és fàcil doncs -com comentava abans- també intervenen altres factors que són molt determinants per propiciar que el nen/a tingui unes condiciones adequades per aprendre.

Aquests factors són els següents:

  1. El factor genètic-hereditari

  2. Els factors relacionats amb l'entorn familiar, escolar i social de l'infant

  3. Per últim, l'estructura de la personalitat del nen/a que es va organitzant al llarg de la seva vida

Quines condicions s'han de complir perquè l'infant pugui aprendre?

És necessari que el nen/a:

  1. Reconegui el que no sap. És a dir, que s'adoni que hi ha coses que desconeix i que les pot aprendre.

  2. Tingui capacitat per tolerar la frustració que provoca el no saber les coses. Perquè no és fàcil reconèixer la ignorància, sentiment de vegades associat a ser “ximple, tonto...”, qualificatius percebuts com negatius tant entre els adults com entre els infants.

  3. Senti desig i necessitat per aprendre: tenir ganes de saber, experimentar curiositat davant coses o situacions noves.

  4. Per últim i molt important, accepti que el puguin ensenyar.

Com veiem, en ocasions aprendre és un repte delicat i no sempre pot resultar del tot fàcil. Veiem que el fet de disposar de capacitats no és suficient per tenir èxit en els aprenentatges escolars i per aprendre en general. Dit això, potser caldrà construir un escenari que propiciï estar preparat per poder aprendre.

"És molt important que les persones que estan a prop de l’infant l’ajudin a explorar i experimentar el món que l’envolta"

Des del seu naixement, un nadó comença a explorar el món que l'envolta: les olors, les veus, les sensacions, les formes... Poc a poc, va rebent informació del seu entorn i serà molt important que les persones que estan a prop com els pares o els cuidadors l'ajudin a experimentar. És a dir, que el puguin acompanyar davant d'experiències noves ajudant-lo a sentir-se segur i que estimulin les seves ganes de seguir explorant el seu entorn.

Aquesta actitud exploradora des de petit portarà més endavant a l'infant a necessitar descobrir i conèixer més coses, i aquesta necessitat es farà extensiva, per exemple, a altres situacions:

D'altra banda, alhora d'explorar no només cal que l'infant tingui curiositat sinó que també és necessari que estigui tranquil i gaudeixi d'un entorn que faciliti l'aprenentatge doncs els nens són sensibles als canvis i alteracions tant a la família com al món que els envolta. És a dir, si està preocupat per altres situacions del seu entorn li serà molt difícil poder estar relaxat, concentrat i obert a altres accions com seria el fet d'aprendre.

"Cada infant té habilitats diferents que s’han de reforçar per enfortir l’autoestima i confiança en ell mateix"

A vegades els pares pensen que el nen/a no s'adona del que passa al seu voltant perquè és petit, però en realitat és capaç d'adonar-se de qualsevol canvi en el seu entorn i reaccionar davant d'aquest de moltes maneres: per exemple amb comportaments inadequats, rebequeries, hiperactivitat, baix rendiment escolar, etc...

També és molt important entendre que als infants els agrada aprendre i treure bones notes. Saben que aquest fet és important pels pares, per la qual cosa quan no ho aconsegueixen s'hi senten molt frustrats per no estar a l'alçada de les expectatives dels seus progenitors. Estaria bé, que en aquestes situacions, els pares poguessin empatitzar amb el patiment que tenen els fills per haver fracassat. I no oblidar tot el que sí han aconseguit, grans o petits èxits i esforços personals que de vegades no semblen ser reconeguts.

Pares, mares i mestres han de poder reflexionar sobre el que necessita cada nen i nena. I, sobretot, entendre que cada infant té habilitats diferents que s'han de reforçar en tot moment per enfortir l'autoestima i confiança en ell mateix.


Enllaços d'interès


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org