lacapsula

Curtmetratges, una eina terapèutica

L’expressió audiovisual al servei dels pacientsGemma Segura. Educadora Social
Sant Pere Claver Fundació Sanitària

Els curtmetratges expliquen històries senzilles proposades i creades pels propis pacients mitjançant un medi que requereix d’un aprenentatge tècnic engrescador ja que han de fer servir un llenguatge audiovisual i crear les seves pròpies històries de ficció. Durant la gravació del curt és molt important veure les filmacions amb els pacients per poder-les comentar. El curt passa a ser un mirall dels nois i les noies, del procés de treball realitzat i dels canvis viscuts com a grup.

A

quest article pretén explicar el treball amb curtmetratges que l’equip de professionals de l’Hospital de Dia per a Adolescents de Sant Pere Claver utilitza com a eina creativa i audiovisual amb els pacients del centre. Un recurs per recuperar i aprendre noves formes de relació amb les persones i el món que ens envolta.

"Ayudar a imaginar y a descubrir, a sugerir caminos que conduzcan a las preguntas que permiten que la persona tenga una apertura a la comprensión." (Leif , 1985).

Sovint, les persones que es tracten en els dispositius de salut mental tenen en comú la manca d’empatia, la baixa tolerància a la frustració, la dificultat per entendre’s a elles mateixes, la dificultat de trobar recursos per expressar el que senten o pensen, i també, en general, la manca de capacitat d’abstracció i representació. Tot plegat fa que aquestes persones tinguin també moltes dificultats de relació i/o comunica.

És per aquesta raó, que els professionals vetllem per dotar de recursos als pacients per millorar la seva capacitat d’interactuar amb la societat i el món que els envolta.

Molts d’aquests recursos es poden aprendre o recuperar mitjançant la participació en teràpies expressives com ara l’arteràpia, l’escenoteràpia, la dansateràpia, etc. però en aquest article parlarem només de la creació de curtmetratges; una eina que des de l’Hospital de Dia treballem per a millorar la relació entre els nois i noies com a mitjà terapèutic.

"Aquesta activitat pretén afavorir l’expressió verbal, corporal, la capacitat d’autoobservació, la cooperació i el treball en equip"Aquesta activitat pretén afavorir l’expressió verbal, corporal, la capacitat d’auto observació, la cooperació i el treball en equip. Els curtmetratges plantegen la possibilitat de treballar de manera més concreta a partir d’exercitar diferents nivells d’expressió com ara l’expressió verbal, l’expressió corporal i l’expressió dramàtica o teatral, per poder arribar a exercitar la capacitat de simbolització *(1). També el fet de l’enregistrament permet l’auto observació i la posada en comú, tant dels aspectes més tècnics com dels més personals, aquests es reflecteixen en les actituds dels pacients en molts moments, com per exemple, la confecció dels guions o l’elecció dels rols assignats als personatges.

Aquesta activitat facilita el coneixement del món de la comunicació, de les seves formes de funcionament, gestió i producció. També l’adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per a la creació de missatges i productes mediàtics escrits i audiovisuals que permeten obrir fronteres i aprendre noves competències. En definitiva, afavorir la comunicació i la capacitat autocrítica, potenciar l’auto observació, la creativitat, la cooperació i el treball en equip

Com plantegem els curtmetratges

Els curtmetratges formen part d’un procés de treball on cal passar per cada una de les fases que permetran al grup construir junts una petita producció audiovisual.

Foto: 1era. FASE: LLENGUATGE AUDIOVISUAL

És el treball previ abans de construir la historia o ficció que es vol explicar. En primer lloc, cal fer un anàlisi per saber quina idea volem explicar, donar el concepte. Per altra banda, familiaritzar-se amb les paraules tècniques, com per exemple; la càmera, els micròfons, el trípode, la perxa, etc. També incorporar en el llenguatge paraules tècniques del món audiovisual que serveixen per denominar plans o accions correctament, com per exemple: tràveling, plans curts, contraplans, attrezzo, etc... És convenient que abans de passar a la següent fase el grup hagi incorporat el llenguatge audiovisual amb el qual es treballarà en endavant.


Foto: 2ona. FASE: CONSTRUCCIÓ DE LA HISTÒRIA I GUIÓ


Aquest es l’espai reservat per pensar què és el que es vol explicar en el curtmetratge. La idea és que el grup pugui acordar una proposta d’història ó qualsevol situació que es vulgui explicar, ja sigui per haver-la viscut ó per haver-la escoltat en el seu entorn.
Pensar en una realitat pròxima, requereix treballar la capacitat de simbolització, ja que l’aportació de cadascun d’ells transforma aquesta idea inicial en ficció. Més endavant, amb el repartiment de personatges i les característiques de cadascun d’ells ens trobarem que en alguns casos sorgeixen dificultats de diferenciació entre la ficció i la realitat.
És important que la història tingui un inici i un final clar i tenir endreçades les escenes, a fi de crear una història fàcil d’entendre amb un inici, nus i desenllaç. Així es promociona amb els nois la capacitat d’estructurar i ordena idees.

Foto: 3era. FASE: GRAVACIÓ i VISIONAT

És el darrera fase una vegada ja hem estructurat la història. En aquesta etapa de la producció audiovisual, es reflexa el treball realitzat i es percep com el grup ja no és tan heterogeni, sinó que existeix un concepte clar que ens permet iniciar l’execució del curt.
Durant la gravació del curt és molt important veure les filmacions amb els pacients per poder-les comentar. El curt passa a ser un mirall dels nois i les noies, del procés de treball realitzat i dels canvis viscuts com a grup.

"La educación creativa es el acto de acompañar a alguién en su busca de la expresión... cuya meta es desarrollar actitudes creativas que llevarán al individuo a vivir plena y auténticamente." Ryan (1986).

1.- [psic] Mecanisme mental que consisteix en la representació d'una idea, un objecte o una qualitat per uns altres

Llegeix més articles a "la càpsula"
Visita el web de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Visita el web de l'Hospital de Dia per a Adolescents

C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org