lacapsula

El fenomen del bullying

Dificultats en la integració escolar i
el desenvolupament de l’aprenentatgeCarme Rios. Psicòloga i Psicoterapeuta.
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Infants i Joves (UPPIJ). Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

El fenomen de la violència en l’àmbit educatiu és conegut de fa temps. El bullying no és un trastorn psicològic o psiquiàtric però sí una situació complexa que preocupa cada cop més socialment.

A

quest és un tema d’interès en l’actualitat des de dos punts de vista. Primer, pel seu increment i segon, per la repercussió emocional tant en els agredits com en els agressors. Consideracions legals a banda, des de la psicologia destaquem que l’agressor també pot ser que sigui una persona necessitada de rebre ajuda a causa de troballes psicològiques mínimes fins a trastorns mentals més importants.

Dan Olweus (1973), doctor en Psicologia, defineix el bullying -traduït com "intimidació"- com "una conducta de persecució física i/o psicològica que un alumne o més tenen contra un altre, a qui tria com a víctima d’atacs repetits. Aquesta acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la qual difícilment pot sortir pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions provoca en les víctimes efectes clarament negatius: ansietat, descens de l’autoestima i quadres depressius que dificulten la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges".


Com es manifesta el bullying?

Diferents variants de bullying podrien ser:

"És una conducta de persecució física i/o psicològica que un o més alumnes tenen repetidament contra un altre" Maltractament físic

  • Indirecte: amagar, robar o trencar coses...
  • Directe: pegar, intimidar, amenaçar...

Maltractament verbal

  • Indirecte: parlar malament d'algú, propagar falsos rumors...
  • Directe: insultar, anomenar amb malnoms, menysprear, ridiculitzar…

Exclusió social

  • Indirecta: ignorar, no prendre en consideració a algú...
  • Directa: excloure, no deixar participar a algú en una activitat, coaccionar...

Hi ha alguns tipus de personalitat que, per diversos motius, són més vulnerables a ser objecte de maltractaments. En general, els infants que els pateixen acostumen a tenir poques habilitats socials. Però són aspectes que s’han de valorar amb molta cura en cada cas doncs existeix el perill, en el pitjor dels casos, d’una doble victimització de l’infant o jove que pateix bullying: pel fet de les agressions en sí i per una estigmatització o culpabilització excessiva com a persona problemàtica.

Quins serien els símptomes d’alerta pels pares?

El bullying és un fenomen complex en el qual intervenen quatre protagonistes: l’agressor, la víctima, els companys que miren i no actuen i els adults que no se n’adonen o li resten importància.

El fenomen del bullying

Com es pot prevenir i com actuar quan es detecta?

L’única manera de combatre el bullying és amb la col·laboració de tots: els pares, els educadors i els companys.

Els pares poden ajudar parlant amb els seus fills de com afrontar els problemes. No s’ha d’animar a l’infant a tornar-s’hi, aquesta és la pitjor defensa i anima a l’agressor a reiterar els seus atacs. És millor aconsellar-li que s’allunyi i ho expliqui a un adult, no entès com a fugida sinó com signe d’intel·ligència.

Enllaços d’interèsC. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org