lacapsula

Al·lèrgia al làtex, un problema important

Què cal saber i quines mesures cal prendre per evitar la reacció al·lèrgicaYolanda Elvira Gat. Infermera Servei Al·lèrgia

El làtex és una substància que s’obté d’un arbre tropical anomenat Hevea Brasilensis. Afegint al làtex una sèrie de components químics es forma el cautxú, però la proteïna del làtex queda inalterada.

E
l làtex és una proteïna natural que s’obté d’un arbre tropical i que s’utilitza àmpliament en la fabricació d’objectes d’ús habitual com ara preservatius, guants, globus, tetines, xumets, i sobretot en material medicoquirúrgic com guants, sondes, equips d’infusió intravenosa, material odontològic, mascaretes... Generalment la hipersensibilitat o al·lèrgia es manifesta de forma immediata, (com urticària de contacte, rinoconjuntivitis o asma) però en pacients més sensibles o bé, en casos d’exposició, és massiva (material medicoquirúrgic), es pot presentar una anafilaxi. El tractament de l’al·lèrgia al làtex consisteix en evitar-ne el contacte.

Qui pot ser al·lèrgic? Pacients atòpics, personal sanitari...etc. I pot arribar fins a un 50% en nens/es que pateixen moltes intervencions com ara els afectats d’espina bífida.

Com es diagnostica? Un cop s’han presentat símptomes sospitosos, caldrà anar a l’especialista que farà una història clínica i les proves diagnòstiques. Proves cutànies (prick-test), prova de contacte (epicutània, en cas de reacció retardada), detecció d’anticossos en sang (anàlisi) i si és negatiu, es pot indicar una prova de tolerància amb un dit o guant de làtex.

"En principi qualsevol persona pot tornar-se al·lèrgica, es calcula un 1% de la població, però el risc augmenta a un 3-10% en determinats grups de persones"Es poden donar dos tipus d’al·lèrgia: 1·Immediata: símptomes a la pell (vermellor local, picor i/o inflor) o respiratoris (rinoconjuntivitis, asma). 2·Retardada: és una reacció davant els additius que s’associen a la fabricació del cautxú. És sempre local i es limita a la pell (eczema)

Què és una reacció creuada? Algunes persones amb al·lèrgia al làtex poden presentar problemes amb determinats aliments (plàtan, castanya, fruites tropicals) a causa de que les proteïnes al·lergèniques del làtex poden estar present en aquests vegetals i si el pacient els menja, pot presentar símptomes.

On podem trobar el làtex? En el món sanitari és molt comú la presència del làtex: guants, catèters, esparadraps, pegats d’elèctrodes, col·lectors d’orina, equips diàlisi, taps de goma, tubs d’aspiració, embenaments elàstics, material odontològic... També el podem trobar a l’àmbit domèstic i personal: globus, tetines, xumets, preservatius, guants de rentar els plats, bosses d’aigua calenta, bandes elàstiques, mascaretes de submarinisme, barrets i ulleres de natació, joguines, plantes amb làtex (ficus)....

Quines alternatives tenim? Actualment existeixen al mercat nombroses marques de guants sense làtex, serà adient tant pel personal sanitari com pel pacient que ha de ser examinat. Farem servir xeringues sense làtex, xumets de silicona, sondatge de silicona. És molt important que la persona al·lèrgica al làtex ho avisi SEMPRE que hagi de fer-se una exploració o tractament sanitari. Hem de vigilar l’etiquetatge quan posa, producte hipoal·lergènic, perquè no ens dóna informació sobre quina és la substància que no conté.

Quins tractaments existeixen? En principi, només existeix un tractament de vacunes sublinguals (immunoteràpia), però serà l’especialista qui decidirà quin tipus de pacient és candidat a tractar-se. El principal tractament consisteix en evitar el contacte si sé que és grup de risc; i si ja s’ha demostrat que el pacient és al·lèrgic, evitar el contacte totalment. En cas d’intervenció quirúrgica el quiròfan estarà exempt de làtex, no tots els hospitals estan preparats.

"El pacient amb reacció important haurà de dur al damunt els fàrmacs necessaris per controlar una reacció imprevista"Com actuarem? Com a pacient sempre cal informar al personal sanitari. Portar una xapa identificativa, i també pot ser útil posar un adhesiu al DNI, (quan una persona necessita ser identificada i el seu estat no li permet, on primer es busca és a la documentació personal, per tant serà un bon lloc visible pel personal que l’estigui atenent.)

El pacient amb reacció important haurà de dur al damunt els fàrmacs necessaris per controlar una reacció imprevista (antihistamínics corticoides en comprimit i adrenalina autoinjectable, segons la pauta que el seu especialista hagi prescrit). Actualment i exceptuant les persones que fan immunoteràpia, l’al·lèrgia al làtex es manté indefinidament.Foto:


Referències bibliogràfiques

Llegeix més articles a "la càpsula"
Visita la web de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org