lacapsula

L'activitat física, un aliat del nostre benestar

L'exercici físic contribueix a la prevenció i tractament de patologies mentalsSergio Sánchez Ramírez. Educador social
Hospital de Dia per a Adolescents. Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

L'exercici físic és una eina terapèutica molt important. L'activitat física és promotora de la salut mental, benestar i qualitat de vida de les persones. A més, aquesta pràctica també és un recurs de prevenció i tractament de persones amb trastorns mentals comuns, així com una estratègia de rehabilitació psicosocial. Les institucions haurien de promocionar l'activitat física a tota la població, sobretot en l'adquisició d'hàbits saludables entre nens i adolescents.

C

ada vegada hi ha menys interès i pràctica d'activitat física entre nens, adolescents i adults, ja que la nostra cultura cada cop és menys dinàmica i més passiva en la pràctica d'exercici saludable. El percentatge de persones que practica activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys ha disminuït en el període 2010-2013, sobretot entre les dones, segons l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha hàbits de la nostra vida perillosos que atempten a la nostra salut i qualitat de vida. Per exemple, un mala alimentació, rutines cada cop més sedentàries, situacions d'estrès, aïllament i frustracions amb què ens podem trobar i no podem gestionar de forma adequada, disminueixen l'autoestima i, en alguns casos, episodis de depressió.

Tots aquests factors contribueixen al desenvolupament de malalties físiques i trastorns psicològics que afectaran a la persona a nivell emocional, individual i social.

El potencial de l'exerici físic

Avui en dia existeix una notable evidència sobre la capacitat d'incidència de l'activitat física en la salut mental, ja que produeix canvis a nivell cerebral. Una persona que practica exercici físic de forma regular obté beneficis físics i psicològics que enriqueixen la seva salut mental, benestar i qualitat de vida.

En aquest context, l'exercici esdevé un aspecte més de la psicologia de la salut. Tal i com semblen corroborar molts estudis iniciats a principis de la dècada dels 90, es pressuposa que l'activitat física produeix efectes saludables a nivell físic i psíquic, tant prevenint l'aparició de trastorns de la salut com facilitant-ne el seu tractament.

Alguns dels beneficis que s'hi relacionen són la disminució de l'ansietat, la protecció davant de la depressió i l'alleugeriment dels seus símptomes, així com la preservació de la funció cognitiva i la millora de l'autoestima, motivació, autocontrol i autoeficàcia, o autonomia.

"L'exercici físic té molts avantatges, com disminució de l'ansietat, protecció davant de la depressió i millora de l'autoestima."

Quan abans millor

La infància i l'adolescència són els períodes més importants de la vida per adquirir hàbits i comportaments. Per això, l'adquisició d'aquest hàbit en edats primerenques comporta una major probabilitat de mantenir aquesta conducta la resta de la vida.

En l'adquisició d'aquests hàbits són importants 3 factors:

L'Hospital de Dia per a Adolescents amb l'activitat física

A l'Hospital de Dia per a Adolescents incidim en els avantatges físics i mentals de la pràctica regular d'exercici físic a l'hora de proposar aquesta activitat als pacients, dins del seu tractament.

Foto:

Els objectius generals són:

  • Coneixement del propi cos i capacitats motrius.
  • Estimular la capacitat relacional.
  • Ajudar a establir el vincle grupal.
  • Promocionar la cooperació.

Els objectius específics són:

  • Ajudar a respectar les regles del joc.
  • Estimular el treball en equip.
  • Acceptar la diversitat física.
  • Afavorir l'autonomia dels participants.
  • Disminuir l'obesitat.
  • Millora l'autoestima.

L'exercici físic també incideix en l'enfortiment moral del nen, com el coratge i la decisió per obtenir èxits, la resolució de problemes, la honestedat i el bon humor, i el seguiment de normes i regles de conducta davant del joc i l'esport.

Així doncs, cal ressaltar la importància de l'exercici físic com una variant de gran pes en l'abordatge multidisciplinari d'una patologia mental a l'hora de millorar el grau de benestar mental i millora psicològica del pacient. Per això, vull apel·lar a les institucions i persones responsables que promoguin i facilitin la pràctica d'activitat física a tota la població, en especial a aquells sectors més necessitats i vulnerables, com poden les persones amb alguna patologia mental.

Llegeix més sobre el Programa Sport Jove
Llegeix més articles a "la càpsula"
Visita la web de Sant Pere Claver - Fundació SanitàriaC. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org