logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)

Unitat especialitzada en la intervenció de psicoteràpies d’orientació psicoanalítica, en règim ambulatori, que dóna suport a la xarxa d’assistència primària de salut mental. Aquesta activitat assistencial és d’àmbit suprasectorial, de referència per diferents dispositius de salut mental i d’assistència primària. Els dispositius derivadors més habituals són els Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de la xarxa pública.

L’objectiu assistencial de la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infantis i Joves (PPIJ) són els tractaments psicoterapèutics a pacients de 0 a 18 anys i les seves famílies, que compleixin els criteris d’indicació i en què es pugui fer un pronòstic de millora clínica.

En xifres

Durant l’any 2013, s’observa un lleuger augment de l’activitat assistencial. Es manté el nombre de pacients atesos i de primeres visites i incrementa la xifra de sessions de teràpia realitzades. Podem destacar la disminució significativa de les visites no presentades. En relació a modalitats terapèutiques cal mencionar les 89 visites de psicoteràpia de família realitzades, així com 45 visites de psicoteràpia mare-nen, xifres molt superiors a les d’anys precedents. En el programa de Pensament i Comunicació es desglossa en visites individuals, durant el 2013 s’han realitzat 264 i a nivell grupal s’han fet 298 (consulta les gràfiques 2013).

La Unitat té una dotació de sis professionals clínics: cinc psicòlegs clínics i un psiquiatre, tots ells psicoterapeutes especialitzats en aquest tipus de psicoteràpia.

Perfil de pacients

Com és habitual als centres de salut mental dedicats a l’edat infantil s’atenen més nois. La franja prepuberal entre 5 i 11 anys és la més àmpliament representada, tant en nens com en nenes. Destaca l’increment de població derivada des dels Hospitals de Dia.

Aquesta població presenta una psicopatologia en general greu, però es poden beneficiar dels tractaments psicoterapèutics en la mesura en què s’ha establert un vincle fort amb l’equip terapèutic que els deriva.

En els darrers anys hem anat diversificant la nostra oferta de tractaments, per exemple als Centres de Detecció i Estimulació Precoç (CDIAP), als Hospitals de Dia i al Servei Assessorament Tècnic i Ajut a la Família (SATAF). En aquest sentit, es continua el treball amb la Llar d’Infants de la Fundació Quatre Vents, iniciat fa més de 10 anys, fent una supervisió externa de la tasca realitzada per les educadores amb els infants.

Es posa de relleu la dificultat per extreure dades acurades per analitzar la classificació dels trastorns mentals de la població infantil. Tot i així, resulta significatiu l’elevat percentatge de casos amb trastorn adaptatiu (seria una de les indicacions principals de la psicoteràpia psicoanalítica focal); i l’elevat percentatge de casos amb el diagnòstic de Trastorn de l’aprenentatge.

Programes assistencials de la Unitat de Psicoteràpia d’Infants i Joves

Durant el 2013, se segueixen desplegant 3 subprogrames assistencials:

Activitats destacades en docència, recerca i difusió


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com