logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA) és una unitat especialitzada en la realització de psicoteràpia psicoanalítica focal. L’equip assistencial està format per un psiquiatra i vuit psicòlegs, tots ells psicoterapeutes especialitzats en aquest tipus de psicoteràpia.

Programa de Psicoteràpia Focal

En aquest Programa s’han atès 293 pacients individuals i 7 grups familiars (consulta les gràfiques 2013). Dóna suport a la xarxa d’assistència primària en salut mental per a la realització de psicoteràpies d’orientació psicoanalítica focal, en règim ambulatori, en les seves diverses variants. Aquesta activitat assistencial és d’àmbit suprasectorial, de referència per a tots els dispositius de salut mental i d’assistència primària de la xarxa pública. L’objectiu assistencial d’aquest Programa és, per tant, l’aplicació de tractaments psicoterapèutics a aquells pacients o grups familiars que ho necessitin, que compleixin criteris d’indicació i en què es pugui fer un pronòstic de millora clínica.

Durant el 2013, es pot observar un cert canvi de tendència respecte la distribució per edats en comparació amb anys anteriors. Els pacients menors de 35 anys representen un 47% del total de pacients atesos, un 7% més que a l’any 2012.

La població atesa per aquest equip coincideix amb la franja d’edat i gènere en què observem una major demanda d’atenció psicoterapèutica als dispositius assistencials: CSMA i centres d’atenció primària de la xarxa de salut pública. Tot i així, es manté l’assistència a pacients de major edat perquè, a mesura que anem aprofundint en la tècnica focal, aconseguim millorar l’eficàcia en processos de més llarga evolució.

També es pot constatar el predomini del gènere femení entre els pacients atesos, un 73% de dones en comparació al 27% de consulta masculina. És una proporció que veiem que es va mantenint al llarg dels anys, amb alguna oscil·lació que no arriba a provocar un canvi de tendència.

A grans trets, la distribució diagnòstica dels anys precedents es manté, però s’aprecia un canvi en relació als trastorns adaptatius, que han disminuït notablement. D’altra banda, augmenten molt clarament els trastorns d’ansietat. És a dir, en les derivacions guanyen terreny les persones amb patologies més estructurades front les situacions reactives, que en principi indiquen menys cronicitat i en conseqüència millor pronòstic.

Programa de Tractament de Famílies derivades pels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Durant el 2013 s’han atès uns 182 pacients, de 72 famílies diferents: 46 han estat primeres visites o persones que han retornat, i les 26 restants són famílies en tractament provinents d’altres anys. De les 72 famílies ateses per primer cop el 2013, el nombre de tractaments en què l’assistència se centra en un dels pares, sol o amb fills, arriba al 41% de les famílies. Atenem un nombre considerable de pares que venen sense els fills. En alguns casos com a indicació terapèutica, perquè el que es considera pertinent és el tractament dels adults; en altres casos perquè els menors estan en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE).

També és remarcable la presència d’avis en els tractaments de les famílies. A vegades perquè són ells qui fan les funcions paternes en absència dels pares, altres degut a què apareixen rivalitats entre pares i avis.

Aquest Programa s’ha organitzat com a recurs assistencial dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de l’Ajuntament de Barcelona, i està orientat a l’assistència d’aquelles famílies que es considera que es poden beneficiar d’un tractament psicoterapèutic familiar. El criteri de derivació comú a totes les famílies ateses és que hi hagi un menor d’edat en situació de risc psicològic i alguna possibilitat de canvi en la família. L’àmbit assistencial es circumscriu a la ciutat de Barcelona.

L’experiència de treballar en aquest Programa ens reafirma en la idea de què els esdeveniments vitals negatius en la infància, com ara la pèrdua de relacions afectives, relacions familiars alterades, fets traumàtics, etc., incideixen molt freqüentment i de manera intensa en problemàtiques psicològiques posteriors.

Així mateix, es posa de manifest com, en un nombre elevat de casos, la fallida dels referents parentals primaris està en la base de la conflictiva familiar i posa en risc la salut psíquica dels menors. Això demostra la importància d’incidir, a través d’un tractament psicoterapèutic, en la dinàmica familiar per ajudar a restituir les funcions parentals perdudes.

La UPPA aporta la seva experiència en psicoteràpia focal al debat científic sobre l’aplicació, eficiència i eficàcia de la psicoteràpia com a eina d’intervenció en el marc de l’assistència pública en salut mental.

A nivell assistencial s’ha iniciat, conjuntament amb la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves, una col·laboració amb el Servei d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Família (SATAF) per l’assistència i tractament a famílies derivades pels professionals del Servei en la seva funció d’assessorament als jutges de família. Van començar a derivar-se famílies a la Unitat de Psicoteràpia en el quart trimestre del 2013.

Activitats de docència, recerca i difusió

Durant el 2013, l’equip va publicar a la revista Temas de psicoanálisis l’article “Un reconocimiento a la investigación en psicoterapia”, primer premi de la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes FEAP 2012, elaborat per l’equip, sota el títol “Psicoterapia Psicoanalítica en la Institución Pública. Estudio de resultados y su permanencia a los dos años de la finalización”.

L’equip ha presentat en el Congrés anual de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA 2013) una comunicació titulada: “Què pot aportar la psicoteràpia de família a la maternitat adolescent?”

La UPPA ha participat des dels seus inicis i de forma activa en la docència del Departament de Salut Mental (DSM) de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària. Al llarg dels anys el nombre d’alumnes i de màsters ha anat augmentant en el DSM, la qual cosa ha suposat una major especialització de la docència impartida pels diferents equips.

En aquest sentit, la UPPA ha esdevingut un referent en la docència de la psicoteràpia psicoanalítica a diferents nivells, des de l’aproximació al model, a través de la observació, fins a la especialització a través de la realització de psicoteràpies supervisades en el nostre equip.

Ha participat en:


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com