logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)

La intervenció es basa en una tècnica des de la perspectiva de la psiquiatria transcultural que combina elements psicodinàmics i cognitius (relació terapèutica estesa o ampliada). Es realitza un treball psicològic que combina un conjunt d’interaccions entorn les situacions d’estrès crònic i d’exclusió social. Sobretot es constaten demandes emocionals que apareixen en situacions extremes.

En xifres

Durant el 2013 el programa ha atès a 103 pacients, realitzant un total de 213 visites i 83 a la comunitat. També s’han realitzat 209 intervencions psicosocials a diverses institucions (consulta gràfica 2013).

En aquest sentit, se segueix observant un deteriorament en les condicions de vida de la població immigrant. Aquest agreujament complica la intervenció social quan existeixen problemes de malnutrició, desnonament o pèrdua d’ajuts per no renovació dels permisos de residència.

Es confirma un important nombre de retorn de pacients als seus països d’origen a causa de la inestabilitat i dificultats econòmiques, especialment, entre el col·lectiu sud-americà. El retorn de pacients als seus països d’origen no implica l’arribada de nous immigrants que es troben en una situació social i d’acollida molt pitjors que fa uns anys.

Durant el 2013 es duplica el percentatge de pacients menors d’edat atesos respecte l’any 2012. Les persones immigrants ateses procedeixen majoritàriament del continent asiàtic.

La migració dels anys noranta i principis del 2000 ja s’ha establert a la nostra societat. Tot i així, les circumstàncies tan difícils que van viure moltes persones en situació d’irregularitat fa que encara molts pateixin les seqüeles de les tensions i conflictes que van haver d’afrontar en arribar.

L’equip observa un major nombre de famílies immigrants desestructurades com a conseqüència dels llarg períodes de separació entre els seus membres, identificant sentiments d’abandonament per part dels menors i de culpa per part dels progenitors.

En els processos de reagrupació familiar s’observa com els menors immigrants que s’atenen venen i van al seu país d’origen. Aquest fet implica no acabar-se d’adaptar o integrar a cap societat amb uns vincles afectius força desestructurats.

Aquestes xifres posen de manifest que els problemes de salut mental dels fills i filles de persones immigrants estan exposades a un major risc d’exclusió social. Viure el dol migratori durant la infància, l’etapa més rellevant del desenvolupament de la persona, implica canvis d’adaptació i integració importants.

Perfil de pacients

Per primera vegada s’observa com la proporció entre homes i dones és bastant similar indicant que la crisi econòmica afecta als dos sexes per igual.

S’observa un increment del nombre de persones que procedeixen dels països asiàtics. També es manté la tendència de retrocés de persones llatinoamericanes i magrebines.

Els immigrants que visitem porten cada vegada més temps al nostre país, més del 50% porta més de 10 anys vivint a Catalunya.

Es veu un increment de les problemàtiques psicològiques relacionades amb les reagrupacions familiars en condicions difícils, amb dols migratoris de tipus complicat. També destaquem la rellevància dels trastorns adaptatius en relació als efectes psicosocials que viu la població immigrant.

Principals activitats de sensibilització, difusió i formació

Davant l’augment de casos de famílies desestructurades una de les prioritats del programa en l’àmbit de la investigació, consisteix en impulsar processos de reagrupament familiar.


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com