logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Equip d'Atenció al Menor (EAM)

L’Equip d’Atenció al Menor és un equip del Servei de Salut Mental que col·labora amb Justícia Juvenil i recentment també amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família. Ofereix assistència a joves a partir de 14 anys derivats des dels diferents àmbits d’actuació de la Direcció General de Justícia Juvenil i també als adolescents menors de 14 anys derivats per l’Equip d’Atenció a Menors Inimputables (EMI-14) de la DGAIA.

Sota el títol “Adolescència, Desenvolupament i Transgressió”, l’equip treballa en una compilació especialitzada que recollirà les principals aportacions i troballes a partir de l’experiència d’aquests anys de treball amb adolescents, i farà especial èmfasi en els aspectes més interessants i innovadors. El llibre s’adreça al conjunt de la xarxa de professionals, tant des de contextos educatius, socials, sanitaris com judicials, en contacte amb adolescents als que pretenen ajudar a construir un procés de maduració personal.

L’EAM ha desplegat durant el 2013, un conveni de col·laboració amb la DGAIA per a l’atenció en salut mental de menors de 14 anys en conflicte social, derivats de la Fiscalia de Menors amb l’objectiu d’avançar en intervencions més preventives.

En xifres

L’equip d’Atenció al Menor ha visitat durant el 2013 a Passeig de Montjuïc un total de 261 pacients, 128 primeres visites i 426 interconsultes telefòniques (consulta les gràfiques 2013). A nivell diagnòstic el perfil es manté sense variacions significatives al voltant dels tres grups principals de trastorns d’adaptació, del comportament i les emocions i els trastorns de personalitat.

L’activitat realitzada al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT) a la Ciutat de la Justícia es resumeix en 67 nous pacients (10 més que a l’any 2012) i un total de 86 pacients atesos.

Durant el 2013, s’observa que les denúncies per agressions i amenaces a pares han estat les que més han augmentat en el casos rebuts, i les denúncies per lesiones les que més han disminuït proporcionalment.

L’EAM ha realitzat la majoria de les visites al servei ambulatori de Sant Pere Claver. Un total de 220 pacients han estat atesos i 61 nous pacients s’han vinculat al servei.

Es manté el volum d’activitat assistencial amb la Direcció General de Justícia Juvenil. S’observa una lleugera disminució en el nombre de derivacions rebudes, especialment dels Centres Educatius. La intervenció de l’equip segueix apostant per oferir atenció integral als menors i la col·laboració interdisciplinària amb els professionals de Justícia Juvenil.

La majoria dels pacients atesos a l’EAM són nascuts a l’Estat espanyol, els d’origen estranger majoritàriament provenen de centre i el sud d’Amèrica. Amb menor freqüència són magrebins, indis i pakistanesos.

Fruit de l’experiència amb casos de problemàtica de violència filioparental i nous motius de denúncia, l’equip ha presentat al XXV Congrés de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA) sobre L’infància primerenca: repercussions en el desenvolupament posterior, el taller teòric i pràctic titulat: “Violència filioparental” per intercanviar experiències entre professionals.

Tractaments de Grup. L’EAM porta des de finals de 2011, realitzant grups de pares d’adolescents procedents de justícia juvenil. Aquesta modalitat d’intervenció oberta i continuada permet, tot i la baixa expectativa de motivació dels pares després d’una llarga trajectòria de conflictes i de disfuncionalitats de les dinàmiques de relació a la família, un espai per revisar el funcionament familiar i de cerca de noves vies de gestionar les conductes conflictives dels seus fills.

L’equip es prepara per iniciar altres grups de pares amb l’objectiu de poder atendre la creixent demanda. Les principals característiques delictives dels menors que es deriven a l’EAM continuen mantenint-se entorn als tres grans grups dels últims anys: denúncies per violència filioparental, robatoris amb violència i lesions.

Activitats de recerca, formació i difusió

L’any 2013 l’Equip d’Atenció al Menor ha commemorat el seu 20è aniversari celebrant unes Jornades al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb més de 500 participants que van demostrar el seu interès i suport en la tasca que estem realitzant. Les ponències recullen aportacions sobre les quatre funcions bàsiques que es despleguen a partir de la intervenció conjunta de Justícia Juvenil i l’EAM (consultar 4 comunicacions). Durant la segona part també es va enregistrar el diàleg mantingut entre Luis Feduchi i Lluís Duch.

L’EAM col·labora en el pràcticum d’alumnes de 4 grau de psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en les pràctiques del màster “Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i l’adolescència” de la Universitat de Barcelona (UB) i en la rotació lliure de l’especialitat de Psicologia Clínica de la Universitat d’Argentina.


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com