logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)

El Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants-Montjuïc (CSMIJ) és un servei d’atenció especialitzada a la salut mental per infants i joves (de 3 a 18 anys) del districte municipal de Sants-Montjuïc.

El consens internacional assenyala que les víctimes més fràgils de la crisi són els infants que reben tant les repercussions pròpies com les del conjunt de la família, pares i avis. Probablement per aquest motiu el CSMIJ ha rebut un important increment de demanda durant els darrers anys. També s’ha detectat un augment de la gravetat clínica dels casos, potser perquè tant els suports familiars i socials com els professionals fallen. La disminució de recursos a nivell de la xarxa de salut mental pública ha fet que sigui més difícil o es trigui més temps a poder ingressar a les unitats d’hospitalització del sector i que els ingressos siguin cada cop de menor durada.

També s’ha detectat una important alarma a nivell de serveis socials de primària del nostre sector que identifiquen amb major freqüència situacions de desemparament o de criança potencialment poc curosa de familiars. El CSMIJ s’ha implicat en el desenvolupament de la Taula d’Infància i Adolescència i Família de la Marina entenent que pot ser una eina eficaç pel desenvolupament d’un veritable treball col·laboratiu entre les instàncies de salut, socials, educatives i de suport del territori. Esperem que la seva completa implementació al 2014 permeti obtenir ja importants resultats de la intervenció.

En xifres

Al CSMIJ s’ha continuat desenvolupant el Programa de Suport a l’Atenció Primària que representa el 10% del total de visites realitzades, més del 30% de les primeres visites i el 25% del total dels pacients atesos. També podem destacar la complexitat organitzativa derivada de la posada en marxa del centre d’atenció primària a Numància, on s’han integrat pediatres de quatre àrees bàsiques de dos barris diferents, el que ha comportat una difícil tasca de coordinació amb el companys del CSMIJ de les Corts.

S’ha mantingut i ampliat la integració funcional en el Programa d’atenció específic del trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) del territori, el que ha permès, entre d’altres, que alguns dels pacients del CSMIJ inclosos en aquest programa comptessin amb l’assistència d’un gestor de casos (PSI) per a ell i la seva família. S’han aconseguit vincular al programa diversos pacients durant aquest any.

Perfil de pacients

Es manté constant la proporció major de nens/nois atesos al servei. El CSMIJ és un dels centres de la regió sanitària de Barcelona amb major percentatge de pacients amb diagnòstic trastorn mental greu (TMG), segons dades publicades del darrer estudi de Benchmarking del Consorci Sanitari de Barcelona. Tenim la intenció d’implementar noves estratègies d’intervenció lligades a la Guia per l’atenció per pacients de l’espectre autista, dins del grup de treball del qual ha participat la Sònia Fuentenebro, psicòloga de l’equip.

Principals activitats de sensibilització, difusió i formació

L’equip ha participat als Comitès Organitzador del VIII Congrés d’Atenció Primària i Salut Mental (conjuntament amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària CAMFIC) i el IV Congrés de Salut Mental Infanto-Juvenil, que van tenir lloc al 2014.

Un professional de l’equip s’ha integrat al grup de treball sobre trastorns de l’espectre autista que promou el Pla director de salut mental i addiccions (PDSMA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Podem destacar seminaris sobre primera criança que s’han impartit a diversos centres d’atenció primària del sector.


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com