logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Centres de Salut Mental d'Adults de Sants i Montjuïc (CSMA)

Els dos Centres de Salut Mental d’Adults de Sants i Montjuïc (CSMA) de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària Montjuïc i Sants, continuen impulsant per encàrrec del Pla director de salut mental i addiccions (PDSMA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya els Programes de suport a l'atenció primària i d’atenció específica als trastorns psicòtics incipients, conjuntament amb el desenvolupament del Programa d'atenció específica als trastorns mentals severs. Com a conseqüència, aquests centres s'han anat especialitzant en el tractament d'aquells trastorns mentals que impliquen més discapacitat, de llarga evolució i que necessiten un abordatge més complex i multidisciplinari. Actualment, la proporció de pacients amb algun trastorn mental sever atesos als dos centres se situa al voltant del 30% del total.

En xifres

Els dos CSMA han augmentat en un 10% el nombre de visites realitzades l’any 2012. El nombre de primeres visites i persones ateses també s’han incrementat lleugerament. Pensem que la crisi econòmica i social a què són sotmesos els ciutadans del nostre país ha afectat de manera important el nostre entorn i de retruc als equips assistencials de primera línia.

El percentatge elevat d'activitat realitzada mitjançant la tècnica de la psicoteràpia grupal es manté i representa un 20% del total de les visites (consulta les gràfiques 2013). Aquest mètode ha estat una de les estratègies fonamentals per vetllar per una assistència de qualitat centrada en un abordatge psicoterapèutic com a eina de canvi i millora de la salut mental dels pacients atesos.

Alguns dels grups realitzats són:

Un altre 20% de les visites s'han realitzat amb les famílies, una xifra que demostra la importància que donem al treball amb les famílies dins del procés terapèutic (consulta les gràfiques 2013).

Aquest any s'ha integrat un grup de psicoteràpia cognitiva per pacients amb trastorns depressius i distímia en el marc d'una col·laboració en recerca i tractament amb el grup del doctor Guillem Feixas, catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients

Entre els dos sectors s'han atès un total de 225 pacients, alguns des dels equips d'infantil del CSMA Sants-Montjuïc i d’altres des de l’Hospital de Dia per Adolescents, però majoritàriament ho han estat des dels dos CSMA. Durant el 2013, s'han incorporat 40 pacients al programa, coincidint amb els 5 anys de desenvolupament i amb el període en què es preveu arribar al màxim de pacients. S’han realitzat 29 altes (consulta les gràfiques 2013).

S'observa una alta vinculació dels pacients al Programa d’atenció específica als trastorns psicòtics incipients, registrant-se només tres abandonaments. Els resultats clínics són esperançadors, les taxes de transició a psicosi dels pacients amb estats mentals d'alt risc són molt baixes així com l’ús de recursos hospitalaris dels pacients amb primers episodis o en període crític.

A nivell assistencial, podem remarcar la importància progressiva i creixent en els processos psicoterapèutics dels grups multi-familiars on participen usuaris i els seus parents més propers constituint trobades de fins a 25-30 persones. Els equips participen en diversos estudis de recerca relacionats amb aquesta població en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i també amb la Comissió Pedagògica i de Seguiment del Programa d’atenció específic del trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI). Els equips del PAE-TPI de Sant Pere Claver van participar a la Jornada Anual del Programa organitzada pe l’Institut Pere Mata a Amposta.

Programa de Suport a l'Atenció Primària de Salut

Actualment, l'activitat que realitzen psiquiatres i psicòlegs a les àrees bàsiques del sector representen unes 5.000 visites i uns 2.000 usuaris aproximadament. Aquestes xifres representen el 25% de les visites i dels pacients atesos en un any.

La ràtio de visites per pacient atès dins del programa és molt menor a la de l'activitat realitzada al CSMA, procurant un abordatge breu i la seva derivació al metge de capçalera derivant o al metge especialitzat del CSMA.

Es realitza una important tasca de suport als professionals de l'atenció primària de salut mitjançant espais d'interconsulta, formació i assessorament.

En el marc d'aquest Programa, els equips continuen desenvolupant un projecte destinat a l'atenció de les necessitats psicològiques pròpies de la gent gran, i es desenvolupen grups psicoterapèutics per gent gran a la majoria de les àrees bàsiques de salut (ABS) del sector.

També destaca la realització dels grups d'atenció a demanda (diagnòstic, avaluació i psicoteràpia breu de vuit sessions) i els grups per l'elaboració de situacions d'estrès laboral.


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com