logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)

Salut Mental

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ) és un dels 8 equips assistencials que constitueixen el Servei de Salut Mental de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària. És una Unitat especialitzada en la realització de psicoteràpies d'orientació psicoanalítica, en règim ambulatori que dóna suport a la Xarxa d'Assistència Primària en Salut Mental. Aquesta activitat assistencial és d'àmbit suprasectorial, de referència per diferents dispositius de salut mental i d'assistència primària. Els dispositiu derivadors més habituals són els Centres de Salut Mental Infanto- Juvenil (CSMIJs) de la xarxa pública (veure gràfiques 2012).

L'objectiu assistencial de la UPPIJ és la realització de tractaments psicoterapèutics a aquells pacients de 0 a 18 anys que ho necessitin, compleixin els criteris d'indicació i en els quals es pugui fer un pronòstic de milloria clínica.

La Unitat té una dotació de 6 professionals clínics: cinc psicòlegs clínics i un psiquiatre, tots ells psicoterapeutes especialitzats en aquest tipus de psicoteràpia.

Subprogrames assistencials que ha desplegat la UPPIJ durant el 2012

Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica focal (individual)

Orientat a ajudar als nens en conflictes, majoritàriament de naturalesa neuròtica, que dificulten el seu creixement psicològic. Es realitzen visites setmanals de 40-45 minuts de durada. La modalitat més habitual és la psicoteràpia focal individual d'un any de durada, que pot ser escurçada o allargada en funció de les necessitats i evolució de cada cas; el qual comporta aproximadament, entre 45 i 55 sessions en un període entre 10 i 15 mesos. Altres modalitats consisteixen en un abordatge familiar, de vegades en la modalitat psicoterapèutica mare- nen.

Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica en grup

Tractament en grup nens i nenes entre 5 i 16 anys amb trastorns del desenvolupament maduratiu, dificultats de relació personal, retards en els aprenentatges escolars, trastorns adaptatius recents o amb trastorns neuròtics de la personalitat. La durada aproximada és de 7-8 mesos. A la vegada ofereix als pares la seva participació en grups paral·lels i simultanis, excepte en la franja de 14-16 en que els grups són només per a pacients. Una altra modalitat és el tractament de grup de pares, sense que els seus fills estiguin en tractament al mateix temps. Aquesta darrera és una modalitat terapèutica que s'ha anat potenciant especialment els darrers anys. Durant aquest 2012 els grups en actiu són: grups de pares, grups d'escenoteràpia d'adolescents i pre- adolescents i grups de nens de pensament i comunicació.

Programa de Pensament i Comunicació (PiC)

És un programa de tractament indicat per a aquells nens i nenes de 5 a 11 anys que presenten bloqueig de les seves funcions d'aprenentatge, degut a una conflictiva emocional de base. Aquest programa té per objectiu abordar les seves dificultats instrumentals. Es realitza mitjançant tractaments individuals o grupals i consisteix en una psicoteràpia on el focus de treball són les dificultats d'aprenentatge des d'una vessant psicodinàmica que té molt en compte els aspectes emocionals, ja que els considera l'origen fonamental de les dificultats instrumentals esmentades.

Fets destacats


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com