logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)

Salut Mental

L'any 2012 s'observa un gran deteriorament en les condicions de vida de la població immigrant. Les circumstàncies socials ha tingut una gran repercussió en la salut mental dels immigrants, un dels sectors més vulnerables de la nostra societat, el qual s'ha traduït en un increment de les intervencions socials davant situacions de malnutrició, desnonaments, pèrdua d'ajudes socials per no renovació dels permisos de residència, etc.

També podem destacar que s'ha produït un canvi en relació al país de procedència dels immigrants, amb un increment dels pacients que tenen com origen països asiàtics i una disminució dels llatinoamericans que, en una petita proporció, han iniciat un procés migratori de retorn als seus països d'origen. Tot i així han continuat arribat nous immigrants, encara que en un grau menor que en els anys anteriors i en condicions socials i d’acollida molt pitjors (veure gràfiques 2012).

En el SAPPIR fem un treball psicològic basat en el conjunt d’interaccions que es mobilitzen en la relació terapèutica en les situacions d’estrès crònic i exclusió social. Més enllà dels diagnòstics psiquiàtrics constatem les característiques específiques de les demandes emocionals que apareixen en situacions extremes (immigració patològica).

Fets destacats

© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com