logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Hospital de Dia per a Adolescents (HdD)

Salut Mental

En el marc del tractament dels adolescents a l'Hospital de Dia, intervenim des de diferents disciplines, tenint en compte la complexitat bio-psico-social de la problemàtica que presenten aquests nois i noies. La intervenció terapèutica s'articula tenint en compte la complexitat de la problemàtica dels nois/es ingressats i també tenint present tota la globalitat que envolta al noi (família, escola, entorn social), per tant un dels àmbits del tractament és, també, l'atenció a les famílies.

Existeixen diferents modalitats d'intervenció familiar segons quin sigui el cas i la necessitat que s'hi detecti, però fonamentalment es realitzen tres tipus d'atenció a les famílies: seguiment familiar, teràpia familiar, grup de pares i a l'octubre hem posat en marxa un grup multifamiliar.

Durant aquest any 2012 s'han atès en psicoteràpia individual a 58 nois/es que són el total de pacients que durant l'any han estat ingressats. Es tracta d'un tipus d'adaptació de la psicoteràpia d'orientació psicoanalítica molt específica per aquests pacients que tenen importants dificultats de mentalització i que cal estimular activament aspectes com l'interes, la capacitat reflexiva, l'auto observació, l'empatia, i les habilitats socials, entre altres.

Subprogrames assistencials de l'Hospital de Dia durant el 2012

Psicoteràpia individual

Es realitza per 4 terapeutes,2 psicòlegs i 2 psiquiatres. Cada pacient té una sessió setmanal de tractament amb el seu terapeuta referent, també hi ha alguns casos que tenen dos sessions setmanals, en funció de la situació de crisis vital del noi/a.

El terapeuta s'adapta al nivell que el noi/a pot entendre i el temps que pot necessitar per assimilar, en el treball terapèutic, les seves dificultats personals i les del seu entorn familiar, escolar i social.

Psicoterapia grupal

Considerem que tot el que succeeix durant el transcurs del dia a l'Hospital forma part del treball terapèutic i molt especialment la convivència grupal sobre la que incidim els diferents professionals. Així doncs, en aquest marc de psicoteràpia institucional continuada organitzem alguns espais més específics.

Fets destacats


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com