lacapsula

La família del segle XXI

Com posicionar-se davant aquesta realitat?
Assumpció Soriano Sala. Psiquiatra
Hospital de Dia per a Adolescents. Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

L’estructura de la família ha canviat molt, sobretot al segle XXI. Aquesta important transformació ens afecta a tots: infants, adolescents i adults. De les relacions estables entre pares i fills hem passat a diferents tipus de famílies amb diverses formes de composició, i configuració dels rols de parella i de relacions amb la parentela. Aquests canvis socials afecten des del més estricte funcionament privat fins als àmbits interpersonals, socials i jurídics.

A

vui en dia les múltiples formes d’organització familiar fan que tots els protagonistes hagin de respondre a noves preguntes i situacions. Els canvis han estat molt ràpids. En només dues generacions s’ha obert el ventall que inclou, a més de la família tradicional, les famílies monoparentals amb un sol progenitor –habitualment la mare–, les famílies reconstituïdes amb noves parelles que es fan després d’un divorci i que poden aportar fills d’agrupaments anteriors, les adopcions i les famílies encara poc freqüents d’homosexuals.

La millora en les llibertats d’elecció que ofereix una societat democràtica comporta que les persones puguin prendre decisions importants en les seves vides per tractar de ser el més feliços possible. Ja no té sentit suportar una situació d’infelicitat o conflicte per tota la vida. Sens dubte això és un guany, però no podem negar que també genera patiments i tot un seguit de reajustaments en el nostre estil de vida, pels quals ni estem acostumats ni tenim prou experiència.

"La qualitat dels vincles emocionals és més important que l’estructura familiar" Malgrat que encara no tenim prou informació consolidada moltes investigacions sobre el tema remarquen que davant de tots aquests canvis en l’estructura familiar, el que és més important és la qualitat dels vincles emocionals i de cura entre pares i fills, més enllà del model que adopti la nova família.

Aquesta qualitat dels vincles és el que caldrà preservar tot i les turbulències que segur que apareixeran. Anomenarem alguns aspectes que cal tenir en compte perquè aquests canvis, més o menys sobtats, sobretot la separació, no interfereixin negativament en el bon desenvolupament de tots els implicats, fonamentalment els més fràgils i els més petits.

Foto:

En definitiva, sigui quina sigui la gravetat dels conflictes de parella és important que els adults resolguin els seus problemes entre ells, implicant el menys possible als fills/es en el procés. Independentment del resultat de la resolució de la crisi conjugal és necessari que els pares trobin la millor manera de reorganitzar la vida amb el diàleg i l’acord entre ells o amb ajuda professional, mantenint la distància i els vincles adients que permetin el desenvolupament emocional dels fills en la nova situació. Evidentment, no és una tasca fàcil, però ni ara ni mai hi ha hagut sortides màgiques a problemes complexos i els canvis en les relacions familiars i en la criança dels fills són qüestions de cabdal importància pel benestar de tots els membres de la família.  

 

Llegeix més articles a "la càpsula"
Visita la web de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org